Novoročná kvapka krvi 2014

Na začiatku roka 2014 sme oslovili e-mailom darcov krvi s výzvou na darovanie krvi.

Facebook udalosť:

https://www.facebook.com/events/596292850424647/

Miesto udalosti

 Odberové strediská krvi v Bratislave