Novoročná kvapka krvi 2015

Na začiatku roka 2015 sme oslovili e-mailom darcov krvi s výzvou na darovanie krvi.

Miesto udalosti

 Odberové strediská krvi v Bratislave