Osveta darcovstva krvi na Partizánskej lúke

Fotky z akcie:

 

Projekt: Darcovstvo krvi – osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež,

podporovaný Nadáciou Slovenskej Sporiteľne.

Miesto konania: Partizánska Lúka, Bratislava

Doba prezentácie: 10:00 – 17:00 hod.

Propagačné materiály: plagáty, tašky,perá,

Zúčastnený členovia OZ a dobrovoľníci na podujatí: K.Lizáková, G. Rozborilová, I.Čambálová,

L.Rozboril, S.Vachálková, Ľ. Blišák, J. Cambel, P.Lizák, D. Janíčková,

Stretnutie bolo pripravované na verejnom priestranstve na Partizánskej Lúka v Bratislave, kde bolo

pre záujemcov pripravená informačná tabuľa o OZ Hematit a Darcovstve krvi. Pre ďalšiu osvetu

členovia mali pripravené plagáty a odpovedali na otázky ľudí, ktorí prejavili záujem o problematiku

darovania krvi. Verejné priestranstvo sme vybrali pre jeho vysokú návštevnosť verejnosti v čase

voľna, dopoludnia to boli turisti na prechádzke lesoparkom a poobede rodiny s deťmi, ktorý si prišli

oddýchnuť do príjemného prostredia na Partizánskej lúke.

Dobrovoľníci pomáhali hlavne s prípravnými vecami ako je nákup občerstvenia, dovoz materiálu,

príprava stolov a nástenky, upratanie a odvoz materiálu po skončení akcie – eventu.

Hlavne sme sa snažili verejnosti priblížiť aj nadchádzajúci deň 14.6.(nedeľa) Svetový deň darcov krvi,

kedy mohli záujemcovia na odberových miestach darovať krvi a prísť sa pozrieť na odberové miesta

v Bratislave.

Pri prezentácii vládla príjemná nálada, členovia sa snažili, aby čo najviacej verejnosti sa pristavilo pri

našom stánku. V rámci stretnutia sme hovorili aj o našej činnosti a plánoch v nadchádzajúcom

období.

Spolu sa informovalo 30 ľudí.

Občerstvenie: v celkovej cene 21,54 EUR

Ďakujeme všetkým zúčastneným !

Miesto udalosti

 Partizánska Lúka, Bratislava