Prázdninová kvapka krvi 2018

Milí priatelia, aj tento rok chceme našou kampaňou vás motivovať, aby ste prišli darovať krv. Prázdninová obdobie je pre väčšinu ľudí časom dovoleniek, oddychu a rôznych stretnutí. No nie všetci majú to šťastie, že sú zdraví, ale vy možná ste a mohli by ste pomôcť darovaním krvi. Kto potrebuje vašu pomoc ? Všetci pacienti odkázaní na liečbu transfúznymi liekmi:detičky choré na  leukémiu, onkologickí pacienti, pri zhoršení základného ochorenia, operácie a tiež úrazy, ktoré si akosi častejšie v lete. Vaša ochota pomôcť, prinavráti ľudom zdravie a život…

Ďakujeme OZ Hematit

Miesto udalosti