Prečo byť darcom krvi?

Osveta o darcovstve krvi je stále aktuálna a potrebná. Kampaňou „Prečo byť darcom krvi“ podporovanou Nadáciou Volkswagen Slovakia chceme verejnosť informovať, že darovaním krvi pomáhame chorým spoluobčanom, odkázaným na liečbu transfúznymi liekmi vo všetkých vekových skupinách a to urgentne alebo chronicky chorým. Veľký význam má podpora vlastného zdravia darovaním krvi a zdravý životný štýl. Darca krvi vie o svojom zdraví, dbá o správnu životosprávu a vyhýba sa rizikovým faktorom.

Prečo byť darcom krvi ?

Pretože pomáhame druhým, podporujeme si svoje zdravie a máme ten správny postoj k životu.

Miesto udalosti