Prednáška „Prečo byť darcom krvi“ v KC Dunaj v Bratislave

Dňa 7.9.2017, od 19:00 hod. sme na Nedbalovej ulici v KC Dunaj prednášali prezentáciu na tému: „Prečo byť darcom krvi“.  Projekt je podporovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia a prednášku odborne zastrešila a odprednášala Kristína Lizáková.

V rámci prezentácie projektu „Prečo byť darcom krvi“, sme oslovili kultúrne centrá a strediská v Bratislave, za účelom prednášok a prezentácie projektu. O prezentáciu prejavilo záujem KC Dunaj, nasledovalo stretnutie s pani Duchoňovou z KC, kde sme si dohodli podmienky podpory komunikácie, cenu za sálu, plagát na nástenku a pod.

Na 7.9.2017 sme naplánovali prednášku v KC Dunaj, kde sa stretávajú mladí ľudia a študenti. Boli dohodnuté komunikačné prostriedky a podpora KC Dunaj. Ďalej sme si riešili reklamnú kampaň cez emaily, web a Facebook. Napriek našej snahe sa prednášky zúčastnilo iba 6 ľudí. Potvrdila sa skúsenosť, že táto téma je vo verejnosti nezaujímavá.

Ďakujeme vám za účasť a tešíme sa aj nabudúce!

Miesto udalosti