Prednáška v NTS SR Ružinov

Osveta verejnosti s dôrazom na mládež / podporovateľ Nadácia Slovenskej Sporiteľne.

Správa zo stretnutia darcov krvi a organizátorov odberov krvi v teréne.

Dňa 18.2.2015 sa konalo stretnutie darcov krvi, organizátorov odberov krvi v teréne, registrovaných členov v OZ Hematit v spolupráci s Národnou Transfúznou službou SR, odberové centrum Ružinov Bratislava..

Miesto stretnutia bolo v priestoroch Odberového centra v Ružinove, Bratislave.

Program stretnutia bol zameraný na informovanie o 10 ročnej činnosti Národnej transfúznej služby,  čo sa deje s krvou po odbere – komponentové spracovanie krvi, a prezentácie Občianskeho združenia Hematit a jeho projektu.

Boli tiež prezentovaní aj podporovatelia projektu Nadácia Slovenskej sporiteľne a NadáciaTesco.

Zúčastnilo sa spolu 30 ľudí  – pozvaní hostia, zamestnanci NTS a prednášajúci. Prednášky si vypočuli všetci prítomní so záujmom, otázky boli kladené hlave na komponentové spracovanie krvi a vyšetrenie krvi po odbere od darcov, rodinné darcovstvo krvi, darovanie krvi pre konkrétneho chorého.

Diskusia ďalej prebiehala pri pripravenom očerstvení, bola neobyčajne plodná a konštruktívna. Odzneli hlavne námety ako zlepšiť povedomie verejnosti o darcovstve krvi, využívať všetky masovokomunikačné dostupné prostriedky.

Ďakujeme všetkým prítomným hosťom a organizátorom za veľmi úspešné stretnutie.

Tešíme sa na skoré stretnutie !

Miesto udalosti

 NTS SR, Ružinovská 6, 821 02 Bratislava