Prezentácia na Dobrom trhu

Prezentácia projektu: Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl.

Podporovatelia projektu: Nadácia Tesco, Nadácia Pontis

Dňa 15.9.2016 sme sa zúčastnili v rámci komunitného dňa na Dobrom trhu na Panenskej ulici v Bratislave, prezentácia bola od 10:00 – 17:00 hod. Mali sme pripravený stánok, pri ktorom sa pristavovali ľudia, ktorých zaujal náš projekt. Verejnosť privítala osvetu darcovstva krvi, niektorí boli bývalí darcovia krvi, ďalší sú darcovia krvi, ale hlavne nerozhodní mladí ľudia sa rozhodli ísť na odber krvi. Tešili sa upomienkovým predmetom: perá, plagáty, tričká a tašky.

Spolu sa zaregistrovalo 23 ľudí, podpisom podporili projekt 87 ľudí.

Na dobrovoľníckej aktivite sa zúčastnili členovia: K. Lizáková, I. Čambálová, prípravu prezentácie zabezpečili členovia: K. Lizáková, I. Čambálová, G. Rozborilová, konzultant: K. Rozborilová, komunikácia webovej stránky: J. Cambel

 

Fotografie z prezentácie:

Miesto udalosti