Prezentácia na Dobrom trhu

Prezentácia projektu: Darcovstvo krvi –  osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež, podporovaný Nadáciou Slovenskej Sporiteľne.

Dňa 15.9. 2015 sa uskutočnila prezentácia na Dobrom trhu, Panenská ulica v Bratislave. Organizátor OZ Punkt a mestská časť Staré Mesto Bratislava.

Naše občianske združenie Hematit dostalo príležitosť prezentovať sa na tomto pouličnom festivale, ktorý je zameraný hlavne na prezentáciu domácich  originálnych výrobcov  a  tradičných remeselníkov, ďalej na neziskové organizácie rôzneho zamerania. Téma prezentácie darcovstva krvi zaujímala mnoho ľudí,  mali rôzne otázky ohľadom darovania krvi, kde môžu darovať krv a ako sa majú pripraviť, či sú vhodnými darcami krvi. Všetkým sme trpezlivo odpovedali na otázky, pozvali ich na darovanie krvi.

Vynikajúce podujatie, boli sme veľmi spokojní pre veľký záujem verejnosti.

Miesto udalosti

 Panenská ulica, Bratislava