Prezentácia na UrbanArt festival v Bratislave

Dňa 24.6.2017 sme sa zúčastnili na prvom ročníku UrbanArt festivalu v Bratislave. Festival spoločne organizovali viaceré subjekty v uliciach mesta. Jeho cieľom bolo pripraviť bohatý kultúrny, gastronomický i historický zážitok pre návštevníkov, ale aj obyvateľov regiónu.

Na svoju prezentáciu sa mohli prihlásiť aj neziskové organizácie, ktoré takýmto spôsobom mohli zviditeľniť svoju činnosť a boli zaradené k jednotlivým kultúrnym podujatiam, kde mali aj stánky. Zároveň za dobrovoľný príspevok od darcov mali možnosť dať pečiatku na leták s plánom podujatí Urban Art Festivalu. Návštevník, ktorý získal 7 zo 14  pečiatok od neziskových organizácii mal vstup na večerné podujatie zadarmo – StandUp a Afterparty v KC Dunaj.

Prezentácia nášho občianskeho združenia bola na Hradbách, kde bol hudobný žáner folk a bola to tzv. vínna ulička, kde sa prezentovali vinári za regiónu. Stánok a okolie bolo veľmi dobre pripravené a spropagované, ľudia sa pristavovali a mali záujem o darcovstvo krvi. Horúce počasie v meste neprilákalo až toľko ľudí ako očakával usporiadateľ. Cudzinci a návštevníci nemali záujem o pečiatky, pretože sa vracali domov, alebo mali iný program na večer.

Napriek tomu sa do našej prezenčnej listiny projektu ˶ Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl ̋ zapísalo 30 ľudí! Rozdávali sme propagačné letáky a záujemcom sme vysvetľovali činnosť našej organizácie, ktorou je osveta v oblasti darcovstva krvi.

Tešíme sa z Vášho záujmu!

stanok OZ Hematit na festivale

stánok OZ Hematit na UrbanArt festivale

šírime osvetu na Hradbách

propagačné materiály v stánku OZ Hematit

Miesto udalosti