Prezentácia projektu Osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež

Spolupráca na projekte: Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Názov podujatia: 5 minút pre zdravie, 4. ročník

Podporovateľ projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Pozvanie na podujatie sa uskutočnilo cez webovú stránku OZ Hematit, FB OZ Hematit a pozvaním cez e-maily.

Zúčastnení dobrovoľníci: za OZ Hematit – K. Lizáková, nečlenovia –  D. Mikušová, P.Lizák

Propagačné materiály :taška s logom OZ Hematit, perá s logom OZ Hematit, informačné plagáty o darovaní krvi, vizitky s kontaktom OZ Hematit. Pri registrácií do databázy OZ Hematit tričko s logom OZ Hematit.

Dňa  26.9.2015 sa konala už druhá veľmi úspešná spolupráca študentov medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity a OZ Hematit, ktorí veľmi podporujú osvetu darcovstva krvi vo verejnosti. Táto spolupráca so študentmi nám umožňuje realizovať projekt v súčinnosti so študentmi. Verejnosť veľmi pozitívne vnímala našu osvetu,  snažili sme sa aj o zatraktívnenie meraním hemoglobínu v krvi a určenia krvnej skupiny u záujemcov. Časť materiálu nám poskytol Spolok medikov SZU. V našom stánku sa zapísalo 109 ľudí a registrovalo sa v Občianskom združení 31 osôb. Propagačné materiály boli atraktívne verejnosť ich vnímala pozitívne. Pristavovali sa aj aktívny darcovia krvi, ktorých potešilo, že robíme takúto osvetu. Ľudia mali otázky aj na ochorenia, kedy nemôžu byť darcami krvi napr. práve pre nízke hodnoty hemoglobínu, cestovanie v zahraničí, tetovanie ai.

Spoluprácu so študentmi a podpore OC Eurovea oceňujeme, pretože verejnosť sa môže zoznámiť a upozorniť ju na problematiku zdravia, zdravého životného štýlu, darcovstva krvi.

Miesto udalosti

 OC Eurovea, Pribinova ul., Bratislava