Prezentácia v Eurovei

V spolupráci s ČSOB – Beh zdravia sme zorganizovali prezentáciu v Eurovei.

Správa z prezentácie

Občianske združenie Hematit malo prezentáciu a prednášku na tému: Darovanie krvi a jeho vplyv na zdravie.

Stretnutie s verejnosťou sa uskutočnilo v priestoroch OC Eurovea Bratislava v rámci tematických prednášok  na tému šport a zdravie. Názov: Týždeň športu a zdravie, Event: ČSOB Bratislava Marathon v termíne od 23.3. – 28.3.2015. Dňa 29.3.2015 vyvrcholenie 10.ročníka ČSOB Bratislava Marathon 2015, heslo „Kde víťazom je každý“

Náš prednáškový a prezentačný blok bol určený na 25.3.2015 a od 15:00 – 18:00 hod., prednáška bola o 16:30 -17:00.

Návštevníci obchodného domu sa pristavovali pri našom prezentačnom stánku, pýtali sa na problematiku darovania krvi: kto môže byť darcom krvi, aké sú podmienky – kritéria na darovanie krvi, kde sa dá v Bratislave darovať krv a v akom čase. Zaujímala sa verejnosť aj darovanie krvi a jeho vplyv na zdravie človeka. Ako sme aj v prednáške uviedli, darovanie krvi má priaznivý vplyv na zdravie: podporuje krvotvorbu, srdcovocievny systém trénuje, imunitný systém a podporuje konanie dobra pre našich chorých spoluobčanov. Darca krvi má aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave.  Priaznivý ohlas mali aj naše plagáty a darčeky. Spolu sa podpísalo 24 ľudí, ale boli aj takí, ktorí odmietli sa podpísať.

Hodnotenie akcie: bola veľmi dobre pripravená, komunikácia výborná, záujem verejnosti bol dobrý.

Ďakujeme ČSOB a organizátorom Týždňa športu a zdravia, že sme sa našou osvetou mohli zapojiť do podpory zdravia a zdravého životného štýlu vo verejnosti.

Za OZ Hematit sa zúčastnili: K.Lizáková a S.Vachálková

Miesto udalosti

 Eurovea Bratislava