Prezentácia v rámci týždňa Dobrovoľníctva v Bratislave

Miesto prezentácie: Stará Tržnica
Dňa 16.9.2017, v čase 10:00 -15:00 hod.

Dobrovoľníci: členovia OZ Hematit K. Lizáková a I. Čambálová.
Príprava aktivity: komunikácia, prihlásenie sa na aktivitu, zaplatenie poplatku za stôl.
Materiály na prezentáciu: informačné plagáty o našom občianskom združení, prezentačné predmety: plagáty s projektom „Prečo byť darcom krvi“, perá s logom združenia, PC s prezentáciou.

Trh dobrovoľníctva bol organizovaný Bratislavským dobrovoľníckym centrom, aby sa mimovládne organizácie sa mohli prezentovať, a získať nové skúsenosti. Cieľom je zaujať ľudí a získať dobrovoľníkov pre svoje aktivity.

Pripravili sme si prezentáciu nášho združenia, vysvetlili sme činnosť a akých ľudí hľadáme do tímu.
Pri našom stole prejavilo záujem 20 ľudí o problematiku darcovstva krvi. Prostredia a organizácia boli veľmi dobre pripravené.

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa aj nabudúce!

 

 

Miesto udalosti