Stretnutie na Partizánskej lúke v Bratislave

Dňa 9.7.2016 sa streli členovia OZ Hematit a dobrovoľníci už na 2. stretnutí a zároveň zahájení Letnej kvapky krvi 2016. Cieľom je, aby sa ja v lete zapájala verejnosť do darovania krvi, nakoľko v tomto období je menej darcov krvi. Okoloidúci ľudia prejavili záujem skôr anonymne, čítali si pripravené plagáty a informačnú nástenku.

Miesto udalosti