Vianočná kvapka krvi 2014

Miesto udalosti

 Odberové strediská krvi v Bratislave