Blog

Študentská kvapka krvi

Od roku 1994 vjesennom období Slovenský červený kríž organizuje pravidelnú kampaň Študentská kvapka krvi vspolupráci sNárodnou transfúznou službou SR aHematologicko – transfúznymi oddeleniami nemocníc. Hlavným cieľom je motivovať študentov amladých ľudí, aby darovali krvi. Každý ročník má svoje motto, aby ešte lepšie vystihovalo kampaň, podporujú azapájajú sa ľudia zumeleckého averejného života. Doba kampane je spravidla jeden mesiac od polovice októbra

Pokračovať

Prázdninová kvapka krvi 2021

Občianske združenie tradične už po siedmykrát dáva výzvu na prázdninovú kvapku krvi, pretože v letnom období býva menej darcov krvi. Je to spôsobené dovolenkami, cestovaním a návratom študentov domov. Úrazy a choroby nemajú dovolenku ani prázdniny, a preto potrebujeme aj v tomto období dostatok aktívnych darcov krvi. Teraz je to komplikované aj obdobím korona vírusu, kedy platia rôzne obmedzenia, pre

Pokračovať

Svetový deň darcov krvi

Dňa 14.6. si každoročne pripomíname Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti vám chceme priblížiť príbeh darkyne krvi pani Evy Runovej, ktorá sa oneho podelila snaším občianskym združením: „Darcom krvi som od roku 1996. Vtedy som bola mladá mamička dvoch detí. Neskôr pribudlo do tretice ešte jedno 😊. Prečo to tu spomínam? Som šťastná, že všetky moje deti sa dali

Pokračovať

2 percentá pre OZ Hematit

Darovanie krvi má veľký význam tak pre darcu, ako aj pre pacienta ktorý krv dostáva. Je to pomoc človeka človeku. Prvý zachraňuje život druhému azároveň sa dozvie tie najpotrebnejšie informácie osvojom zdravotnom stave. Môžeme tvrdiť, že ak je schopný darovať krv je aj zdravý ato je hlavne vtýchto časoch obrovská devíza. Naše občianske združenie funguje na báze dobrovoľnosti, nemáme žiadne

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2020

Milí priatelia, každý rok robíme tradične kampaň na darovanie krvi vadventnom období. Advent je obdobie očakávania, očakávania niečoho veľkého, priam zázračného, keď pociťujeme nádej a hľadáme útechu. Mnohí z nás ktorým choroba zaťažuje život  tiež očakávajú, že sa im stav zlepší a na sviatky pôjdu domov k rodinám a priateľom. Zamyslime sa nad tým ako môžeme byť aj v tomto krásnom období nápomocní a prospešní nie len

Pokračovať

Radi privítame nových členov !

V našom tíme radi privítame nových členov, aby sme mohli naďalej pracovať a rozvíjať združenie. Občianske združenie Hematit vzniklo pred siedmimi rokmi a odvtedy si prešlo veľmi úspešnú cestu, avšak potrebujeme zmenu a nové náhľady na problematiku. Radi by sme rozšírili združenie o nových členov, aby sme mohli ďalej pokračovať v osvete darcovstva krvi. Potrebujeme hlavne mladých ľudí zo znalosťami anglického jazyka, práce na počítači a elektronických

Pokračovať

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie

Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie bol prijatý Medzinárodnou spoločnosťou pre krvnú transfúziu( ISBT ) 12. júla 2000. Cieľom tohto kódexu je definovať etické princípy a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavaťv transfúznom lekárstve: Darcovstvo krvi, vrátane krvotvorných tkanív pre transplantáciu, má byť za každých okolností dobrovoľné a bezplatné, na darcu sa nesmie vyvíjať žiaden nátlak. Darca má potvrdiť podpisom,

Pokračovať

Motto: „Byť darcom krvi je výsadou ušľachtilosti a zdravia“

Dňa 19.9.2020 v sobotu malo naše OZ Hematit vrámci projektu Týždeň dobrovoľníctva, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum svoju prezentáciu formou dňa otvorených dverí. Táto naša akcia ktorej ústredným mottom bolo „Byť darcom krvi je výsadou ušľachtilosti azdravia“ sa konala zdôvodu predstaviť vlastné projekty adobrovoľnícku činnosť formou prednášky aúčasti na prezentácii pre verejnosť. Hlavným programom danej prezentácie bola osveta odarcovstve krvi,

Pokračovať

Ako som sa dostal k darovaniu krvi, prečo to robím…

Vážení podporovatelia, priaznivci Občianskeho združenia Hematit. Dovoľte mi vskratke opísať ako som sa dostal kdarovaniu krvi, prečo to robím aako som sa dostal ako 34 ročný kzlatej Jánskeho plakete? Volám sa Bc. Ladislav Kapuca, mám 34 rokov asom zo Sládkovičova. Ako mladý človek som chcel vždy pomáhať druhým. Zlom nastal vjeden deň, keď sa ma najlepší kamarát spýtal či nejdem

Pokračovať

Príbeh mladého darcu krvi o tom, ako to všetko začalo…

Toto autentický príbeh mladého Romana O., ktorý má 34 rokov adaroval krv 30 krát. „Prvýkrát som daroval keď som mal 18 rokov. So spolužiakmi zgymnázia sme sa vrámci slabej chvíľky rozhodli, že pôjdeme skúsiť darovať krv. Nebolo za tým nič konkrétne, nikto zrodiny nepotreboval krv ani nikto nemal skúsenosť ztransfúziou. Brali sme to ako niečo ušľachtilé, že aj svojou kvapkou

Pokračovať