Blog

Správa z prázdninovej kampane 2022

Každý rok naše občianske združenie organizuje kampaň Prázdninová kvapka krvi, aby sme osvetou oslovili verejnosť a upozornili na nedostatok darcov krvi v tomto období. Prečo je tomu tak každý rok?. V tomto období sú študenti doma na prázdninách a väčšina z nás má dovolenku. Cestovanie lietadlom a pobyt v zahraničných krajinách má obmedzenie pre darovanie krvi, ktoré vyplýva z rizika prenosu infekčných chorôb  vzdušnou cestou a epidemiologickou

Pokračovať

                            Prázdninová kvapka krvi 2022

Každoročne vletnom prázdninovom období vyzývame na darovanie krvi kampaňou „ Prázdninová kvapka krvi “, aby sme upozornili na znížení počet darcov krvi vtomto období. Deje sa to preto, lebo ľudia cestujú asú mimo domova atí, ktorí pracujú sú často vyťažení anemajú čas kedy ísť darovať krv, študenti tiež pracujú alebo sú doma mimo odberových centier krvi. Leto je krásne obdobie

Pokračovať

Svetový deň dobrovoľných darcov krvi

Dňa 14.6. si každoročne pripomíname Svetový deň dobrovoľných darcov krvi, ktorí sú ochotní darovať krv bez finančnej náhrady alebo akejkoľvek inej výhody. V tento významný deň si pripomíname narodenia vedca a lekára Karla Landsteinera, ten v roku 1901 objavil štyri krvné skupiny. Za svoj vedecký objav dostal 11. decembra 1930 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu. Landsteiner sa spolupodieľal sa aj na

Pokračovať

Dobrý trh na Panenskej 2022

Dňa 30.4.2022 v čase 10:00 – 17:00h sme sa zúčastnili na Dobrom trhu na Panenskej ulici v Bratislave, organizovaným občianskym združením Punk. Zo členov sa zúčastnili I. Čambálová a K. Lizáková. Mali sme prenajatý stánok v strednej časti trhu, takmer na rohu Štetinovej ulici. Pre verejnosť sme mali pripravené reklamné predmety s logom nášho združenia: tričká, tašky, univerzálne šatky, plagáty,

Pokračovať

                      Hrdinom tri krát

Darovanie krvi je najušľachtilejší prejav pomoci anajvyšší prejav lásky kblížnemu. Vdnešnej pohnutej dobe plnej príkazov azákazov treba ešte viac motivovať verejnosť, aby prišla darovať krv. Choroby aúrazy, pôrody nepoznajú voľno, dovolenky, sviatky – piatky, apreto Vás my pacienti potrebujeme. Vás, pravidelných darcov krvi, aby ste na nás nezabudli aprišli darovať krv. Veď taká vážna udalosť ako je choroba postihuje všetky

Pokračovať

Valentínska kvapka krvi 2022

Pravidelne naše združenie Hematit podporuje a zdieľame kampaň Slovenského Červeného kríža, aby sme podporili túto skvelú kampaň a jej ideu: Tlačová správa SČK Bratislava, 7. februára 2022– Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž prináša kampaň zameranú na darcov krvi atých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Aj včase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia aobavy sňou spojené, je dôležité,

Pokračovať

           Adventná kvapka krvi  2021     

Každý rok uskutočňujeme kampaň Adventná kvapka krvi, ktorou chceme oslovili verejnosť, aby prišli darovať krvi. Mnohí ľudia ku koncu roku bilancujú, čo by ešte mohli urobiť pre dobro druhých a čo si sľubovali, že urobia cez rok a akosi to nestihli. A práve darovanie krvi je pre nich dobrou alternatívou. Je to dobré, pretože tento záujem pomáha preklenúť obdobie sviatkov zásobami krvi v krvných

Pokračovať

Študentská kvapka krvi

Od roku 1994 vjesennom období Slovenský červený kríž organizuje pravidelnú kampaň Študentská kvapka krvi vspolupráci sNárodnou transfúznou službou SR aHematologicko – transfúznymi oddeleniami nemocníc. Hlavným cieľom je motivovať študentov amladých ľudí, aby darovali krvi. Každý ročník má svoje motto, aby ešte lepšie vystihovalo kampaň, podporujú azapájajú sa ľudia zumeleckého averejného života. Doba kampane je spravidla jeden mesiac od polovice októbra

Pokračovať

Prázdninová kvapka krvi 2021

Občianske združenie tradične už po siedmykrát dáva výzvu na prázdninovú kvapku krvi, pretože v letnom období býva menej darcov krvi. Je to spôsobené dovolenkami, cestovaním a návratom študentov domov. Úrazy a choroby nemajú dovolenku ani prázdniny, a preto potrebujeme aj v tomto období dostatok aktívnych darcov krvi. Teraz je to komplikované aj obdobím korona vírusu, kedy platia rôzne obmedzenia, pre

Pokračovať

Svetový deň darcov krvi

Dňa 14.6. si každoročne pripomíname Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti vám chceme priblížiť príbeh darkyne krvi pani Evy Runovej, ktorá sa oneho podelila snaším občianskym združením: „Darcom krvi som od roku 1996. Vtedy som bola mladá mamička dvoch detí. Neskôr pribudlo do tretice ešte jedno ?. Prečo to tu spomínam? Som šťastná, že všetky moje deti sa dali

Pokračovať