2 percentá pre OZ Hematit

Darovanie krvi má veľký význam tak pre darcu, ako aj pre pacienta ktorý  krv dostáva. Je to pomoc človeka človeku. Prvý zachraňuje život druhému a zároveň sa dozvie tie najpotrebnejšie informácie o svojom zdravotnom stave. Môžeme tvrdiť, že ak je schopný darovať krv je aj zdravý a to je hlavne v týchto časoch obrovská devíza. Naše občianske združenie funguje na báze dobrovoľnosti, nemáme žiadne vlastné príjmy, sme odkázaní na altruizmus ochotného človeka, ktorý je nám nápomocný aj formou darovania 2 % z daní. Tieto darované peniaze dostane naše OZ a nie štát. A my vďaka nim môžeme realizovať naše projekty, ktoré občanom pomáhajú k tomu, aby mal informácie o dôležitosti darcovstva krvi a mal ochotu urobiť niečo ušľachtilé pre druhého človeka.

Vaše peniaze, časť vašich daní môže zachrániť ľudský život.

Podporte prosím naše OZ Hematit.