5. DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V ROKU 1985 VALNÉ ZHROMAŽDENIE OSN VYHLÁSILO 5. DECEMBER ZA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA.

Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je základným prvkom každej stratégie, ktorá uznáva, že pokrok nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti.

Na základe tohto dňa sa aj naše občianske združenie HEMATIT zúčastnilo už druhý rok slávnostného galavečera organizovaného bratislavským dobrovoľníckym centrom (BDC) pri príležitosti odovzdávania ocenení Srdce na dlani.

Minulý rok 2018 bol pre naše občianske združenie výnimočný aj tým, že hoci naše OZ Hematit vzniklo len pred piatimi rokmi, dostalo sa nám významného ocenenia a síce: Mimoriadne ocenenie pod názvom Prečo byť darcom krvi? Táto cena bola pre nás ako členov a tiež pre zakladateľku pani Kristínu Lizákovú nečakaná, prekvapivá a veľmi dojemná. Cítili sme obrovskú vďačnosť, radosť a zároveň aj pokoru a možno aj zadosťučinenie, že naša práca má naozaj význam nie len pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. Veď každý jeden z nás sa môže ocitnúť v situácii, že bude potrebovať pri záchrane života,  alebo pri chorobe vzácnu tekutinu ktorou je krv. Naše občianske združenie je mladé, počtom členov veľmi malé, ale vďaka našej predsedníčke Kristínke aj plné nadšenia a odhodlania a tiež ochoty venovať svoj čas dobrej veci.

V tomto roku 2019 bola pani Lizáková členkou komisie, ktorá mala neľahkú úlohu a to vybrať z nominovaných dobrovoľníkov, občianskych združení, tých ktorí budú ocenení. Mala som tú česť, že aj ja ako členka som sa slávnostného vyhlasovania zúčastnila. Tak ako minulý rok, aj tento rok to bol krásny večer plní nadšencov a ľudí ktorí chcú konať a konajú dobro. Sú to ľudia rôznych vekových kategórií, spoločenského postavenia a vierovyznania. Na týchto atribútoch naozaj nezáleží, záleží len na ochote a úsilí myslieť aj na iných okrem seba, svojej rodiny, myslieť na tých ktorí potrebujú našu pomoc, hoci ich nepoznáme. Galavečer bol plný výnimočných a pritom skromných ľudí. Bol to večer krásnej hudby, spevu, profesionálneho prístupu a príjemnej komunikácie.

Som vďačná nášmu OZ Hematit, bratislavskému samosprávnemu kraju a bratislavskému dobrovoľníckemu centru, že takéto ocenenia organizuje.

A zároveň chcem poďakovať všetkým nadšencom, dobrovoľníkom, koordinátorom, ktorí nemyslia len na svoj komfort, ale myslia hlavne na druhých a tým tvoria lepší svet.

Ildikó Čambálová