5. výročie Hematit, o.z.

Občianske združenie vzniklo pred 5. rokmi, aby sme mohli realizovať osvetu o darovaní krvi vo verejnosti. Vymedzili sme si kde musíme začať, koho chceme osloviť a ako to budeme robiť. Máme 8 členov, z nich zvolené predsedníctvo, 2 externých spolupracovníkov a dobrovoľníkov. Máme svoju webovú stránku, e-mail a tiež FB.

Ako sme pracovali ?  

Na prezentáciách viac ako 1000 ľudí nám svojím podpisom potvrdilo svoju podporu  !

Kampane realizujeme 5x ročne cez elektronické média.

Grantové projekty sme získali tri:

  • „Darcovstvo krvi –  osveta vo verejnosti s dôrazom na mládež“, podporované Nadáciou Slovenskej sporiteľne
  • „Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl“, podporovaný Nadáciou Tesco a Pontis v projekte „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ kde sme získali 1.miesto v Bratislave, verejnosť nás podporila vyše 30 000 hlasmi
  • „Prečo byť darcom krvi?“ podporovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia

Uskutočnili sme osem prednášok vo verejnosti, školách a študentských domovoch.

Darcovstvo krvi sme 20 krát prezentovali vo verejnosti na rôznych podujatiach v Bratislave aj v rámci grantových  projektov.

V miestnych novinách sme mali tri krát uverejnené články, ktoré mohli osloviť  tisíce ľudí.

Vytvorili sme na  prezentáciu vo verejnosti  reklamné materiály s logom Hematitu: 3 x banery, 3 nové letáky pre darcov krvi, motivačné listy, perá, tašky, bloky, plagáty.

Okrem grantov sme finančné prostriedky získali darovaním verejnosti, sympatizantov, známych, rodiny a  kolegov venovaním 2% z daní pre Hematit, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Bez ich podpory by sme nevedeli fungovať.

Členovia dobrovoľne prispievali svojimi nápadmi, ochotou, aktivitou a činnosťou k tomu, aby sa toto všetko zrealizovalo. Na úrok svojho voľna a rodiny, patrí jedno veľké poďakovanie.

Spolupracujeme s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a v roku 2018 sme nám bolo udelené Mimoriadne ocenenie projektu „Prečo byť darcom krvi ?“ za kontinuálnu a dlhodobú motiváciu verejnosti a mládeže k darcovstvu krvi a osvetu v téme, ktorá bude vždy aktuálna a jedinečná.

Darovať krv je to najkrajšie vyjadrenie pomoci a lásky k človeku, ktorý takúto našu pomoc potrebuje.

Z rôznych príčin nemôžu niektorí ľudia darovať krv a mnohí ani nevedia o tom, že darovaním pomáhajú. Nikdy neviete kedy vy alebo vaši blízky budú odkázaní na takúto pomoc od darcov krvi.

Prosíme vás, podporte nás, aby sme vedeli naďalej šíriť osvetu o darovaní krvi.

S úctou Kristína Lizáková