Adventná kvapka krvi 2018

Milí priatelia,

2.12. sme oslávili prvú adventnú nedeľu. Pomaly hodnotíme uplynulý rok a pripravujeme sa na vianočné sviatky. V médiách sa do popredia sa dostávajú dobročinné projekty  a charitatívne aktivity. Jeden zo spôsobov ako môžeme aj my spolu prispieť je darovanie  krvi. Pomáhame chorým ľuďom všetkých vekových skupín. Krvné lieky potrebujú napríklad ženy po pôrode, pacienti pri náročnejších chirurgických zákrokoch a onkologickí pacienti. Prosíme Vás, nájdite si čas a darujte krv v jednom z odberových centier krvi na Slovensku.  Aj vďaka vašej pomoci sa plnia želania chorých : byť zdraví a vrátiť na sviatky domov k rodinám a priateľom.

Prajeme vám krásny prežitie Adventu.

Kristína Lizáková