Adventná kvapka krvi  2021     

Každý rok uskutočňujeme kampaň Adventná kvapka krvi, ktorou chceme oslovili verejnosť, aby prišli darovať krvi. Mnohí ľudia ku koncu roku bilancujú, čo by ešte mohli urobiť pre dobro druhých a čo si sľubovali, že urobia cez rok a akosi to nestihli. A práve darovanie krvi je pre nich dobrou alternatívou. Je to dobré, pretože tento záujem pomáha preklenúť obdobie sviatkov zásobami krvi v krvných skladoch a krvných bankách nemocníc pre pacientov.

Je to dobrý pocit dôvery a istoty, že niekde je rezerva, ktorá by v čase núdze vám pomohla. 

Za toto všetko vďačíme pravidelným darcom, ktorých si nesmierne vážim. Avšak vďaka patrí aj ľuďom dobrovoľníkom a pracovníkom Slovenského Červeného kríža, ktorí sa podieľajú na tom, aby sa darcovstvo krvi naďalej šírilo vo verejnosti.    

Kampaň na sociálnej sieti trvala od 28.11. do 23.12. 2021, 25 dní na sociálnych sieťach a oslovila 1 852 ľudí vo verejnosti od 18 do 65 rokov, mali sme 269 laikov „páči sa mi“ interakcii 51 krát a 17 zdieľaní.

Na emaily sme oslovili viac ako 300 ľudí.

Tohtoročnú kampaň sme doplnili o možnosť zaslaním trička s logom Hematitu, ak sa preukáže darca krvi, že daroval krv. Boli zaslané len dve tričká, škoda.

Napísala: K. Lizáková