Ďakujeme za podporu darovaním 2% z Vašich daní.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali touto formou peniaze. Naša činnosť spočíva informovaní verejnosti, aby sa stali darcami krvi. Počet darcov krvi je menej, pretože hlavne mladí ľudia nevedia, prečo treba chodiť darovať krv. Osvetou a projektmi sa snažíme motivovať verejnosť, aby darcovstvo krvi bolo stále téma v spoločnosti.                                        

Ako nám pomáhajú darované peniaze ?  môžeme financovať kampane v elektronických médiách, prezentácie vo verejnosti, vytvárať nové informačné letáky, zúčastniť sa  seminárov o dobrovoľníctve, zaplatiť všetky poplatky občianskeho združenia, ktoré potrebujeme na chod organizácie:  webová stránka, externí spolupracovníci, bankové a účtovné poplatky.

Naši členovia pracujú dobrovoľne, riadne platia členské príspevky, podieľajú sa na činnosti a chode občianskeho združenia.

V roku 2018 sme mali   3 kampane v elektronických médiách a dve prednášky pre študentov v študentských domovoch, pokračujeme v projekte „Prečo byť darcom krvi“, implementovali sme nový zákon o ochrane osobných údajov -GBDR, nadviazali sme spoluprácu s OZ Albatros, pripravili sme podklady na 5. výročie činnosti OZ Hematit fotky a text, Bratislavská dobrovoľnícke centrum nám udelilo dňa  mimoriadne ocenenie nášho projektu „Prečo byť darcom krvi “.

So súhlasom menovaných osôb uverejňujeme mená darcov 2 % z daní pre naše občianske združenie: 

Bc. Adriana Wágnerová, Marián Halás, Alexander Vachálek, Nadežda Skibová, Ildikó Čambalová, Peter Lizák, Stanislav Pleško, Milan Krmenský, Ing. Silvia Vachálková, Gabriela Weitrágelová, Alojz Balog.

Ďakujeme všetkým darcom

 S úctou Kristína Lizáková

predseda OZ Hematit