Darovanie krvi a budúci maturanti.

Na ulici stretávam mladých ľudí so zelenými stužkami na kabátoch alebo vetrovkách. Mám z toho dobrý pocit a prenesie ma to o mnoho rokov späť, keď som bola ja maturantka. Ku zelenej stužke, ktorá symbolizuje nadchádzajúcu skúšku z dospelosti by som si veľmi priala, aby sa pripojila ešte červená kvapka darcu krvi. Byť dospelý znamená prejaviť aj ľudskosť, empatiu, snahu pomáhať druhým. Na prednáškach pre študentov som sa stretla s rôznymi postojmi mladých ľudí. Toto spektrum zodpovedalo aj ich  vyspelosti, našťastie väčšinou chceli pomáhať darovaním krvi a nesmierne ma potešilo, keď už medzi študentmi boli darcovia krvi. Rodina, škola alebo ochorenie blízkych mala jednoznačne vplyv na postoj mládeže k darcovstvu krvi.

Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom, kamarátom, pedagógom a vychovávateľom, ktorí takto motivovali maturantov.