Darovanie krvi a cestovanie do zahraničia

Ak sa chystáme do zahraničia, odber krvi sa naplánujme asi 3 dni pred odchodom, zvlášť keď šoférujeme auto na dlhej ceste alebo budeme letieť na väčšie vzdialenosti. Je to z dôvodu predchádza únave a oslabenia organizmu po darovaní krvi,  hlavne v letných mesiacoch. Darovať krv, po pobyte v zahraničí či už z dôvodu dovolenky alebo služobnej cesty, by ste si mali naplánovať až o jeden mesiac, aby sme sa aklimatizovali. Zmena prostredia, stravy alebo pracovné vyťaženie má vplyv na náš organizmus, napríklad únava po ceste, časový posun. Pri pobyte v zahraničí je riziko prenosu infekčných ochorení s rôznou inkubačnou dobou. Budete  sa cítiť zdravý , ale už môžete byť nosičom alebo prenášačom infekčného ochorenia, ktoré okrem Vás ohrozuje aj príjemcu transfúzie krvi. Táto situácia závisí od  krajiny, ktorú ste navštívili, doby pobytu, ročného obdobia, hygienickej a epidemiologickej situácie na jej území. Dĺžka obmedzenia môže byť od 28 dní od odchodu z krajiny až 6 mesiacov  Obmedzenia sa darovanie krvi sa menia, a preto si informácie treba aktuálne overiť na stránkach transfúznych staníc.

Zmenou klimatických podmienok v Európe sa za posledných 10 rokov častejšie vyskytuje Západo nílska horúčka, ktorej  pôvodcom ochorenia je West Nile Virus. Rezervoárom vírusu sú divoko  žijúce vtáky a prenášačom je druh komára Culex. Človek sa infikuje po poštípaní, príznaky infekcia nemusia byť žiadne, mierne ako pre viróze alebo s prejavmi teploty, bolesťami hlavy apod. Ochorenie bolo potvrdené na Balkáne, ale aj v Maďarsku, Rakúsku, a vo Viedni. Pri pobyte v inkriminovaných oblastiach nemôžete darovať krv 28 dní od návratu domov.

zdroj: internet dňa 30.8.2018