Darovanie krvi a koronavírus

V médiách opakovane odzneli výzvy na darovanie krvi, pretože na odberové centrá prišlo veľmi málo darcov krvi o 74% menej, a zásoby krvi sa veľmi zmenšili. Celá krajina žije opatreniami, ktoré spôsobili rôzne obmedzenia v spoločnosti. Stále sú však medzi nami chorí spoluobčania všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú k svojmu uzdraveniu transfúzne lieky. Sú to onkologickí a  hematologickí pacienti, ženy po pôrode, urgentné stavy pri úrazoch, zhoršenia základného ochorenia u chorých.

Pre bezpečnosť darcov krvi a pracovníkov odberových centier krvi sa urobili opatrenia:

– zvýšenie hygienického štandardu v odberových centrách

– nosenie ochranných rúšok na tvári

– dezinfekcia rúk darcov krvi

– meranie teploty darcom krvi

– vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19

– objednanie sa na odber krvi v určitú hodinu, aby sa zabránilo veľkému   

  počtu ľudí na jednom mieste.

Ďalší postup je ako doteraz pri odbere krvi.

Bez darcov krvi nemôžu lekári poskytovať adekvátnu liečbu, a preto je potrebné prísť darovať krv. Pacienti Vás potrebujú.

Prosíme Vás, ak ste zdravý a spĺňate všetky kritéria na darovanie krvi, nájdite si čas a darujte krv.

Ďakujeme

Podrobné informácie: www.ntssr.sk

http://www.ntssr.sk/585/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-2019-ncov