Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie

Darovanie krvi je veľmi dôležité pre našu spoločnosť, a preto sme v našej osvetovej kampani zvolili tri ústredné témy, ktorými vám ho priblížime:

Darovanie krvi zachraňuje životy urgentne chorým, ktorým sa náhle zmenil zdravotný stav a sú v ohrození života krvnými stratami. Sú to hlavne úrazy, dopravné nehody, pôrody, zmena základného chronického ochorenia napr. krvácanie zo žalúdočného vredu, prasknutá cieva v mozgu, srdcový infarkt, onkologický pacienti. Tieto stavy môžu postihnúť všetky vekové skupiny ľudí od novorodencov až po starých ľudí. Nikdy nevieme kedy sa to bude týkať nás alebo našich blízkych, a preto chceme aj vás podporiť, aby ste chodili darovať pravidelne krv, a tým zachraňovali životy.

Pomáhame chorým, ktorých zdravotný stav si vyžaduje liečbu transfúznymi liekmi, ktorého zdrojom sú hlavne pravidelní darcovia krvi. Sú to pacienti s chronickými ochoreniami krvi, onkologický pacienti, alebo chorí, ktorým sa akútne zhoršil zdravotný stav, ženy po pôrodoch. Zmena základného ochorenia môže postihnúť všetky vekové skupiny: deti, mladý, stredný vek, ale aj starých ľudí, a preto je potrebné, aby bolo dostatok darcov krvi, lebo pomáhajú k uzdraveniu pacientov.

Podporujeme svoje zdravie, pretože darca krvi musí pred darovaní absolvovať laboratórne testy krvi a lekárske vyšetrenie, ktoré ho môže upozorniť na zmenu zdravotného stavu. Najčastejšie je to chudokrvnosť pri  nesprávnom stravovaní, zvýšené biele krvinky pri prebiehajúcom zápale v organizme napr. chorý zub. do srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, prípadne poškodenia obličiek. Pozitívne vplýva darovanie na imunitný systém a krvotvorbu, pretože sa obnoví organizmus, trénuje sa cievny systém a to elasticita ciev. Darca krvi má pocit uspokojenia, že niekomu pomohol a patrí ku komunite, kde pomáha.   Ďakujeme verejnosti za podporu v 7. edícii grantu „ Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie TESCO a Nadácie Pontis.

Nadácia Pontis
Nadačný fond TESCO