Hľadáme nových členov a dobrovoľníkov

Občianske združenie Hematit hľadá nových členov a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem podieľať sa na aktivitách a činnosti združenia.Naše združenie už päť rokov aktívne robí osvetu v nábore darcov krvi, získali sme granty a projekty, podieľali sme účasťou na podujatiach a prezentáciách vo verejnom živote Bratislavy. Teraz hľadáme a oslovujeme ľudí, ktorí by mali aktívny záujem spolupracovať s nami. Naše kritéria sú: vek -18 rokov, aktívna znalosť AJ, práca s PC, vzťah k dobrovoľníctvu a darcovstvu krvi, čas na naše aktivity 3 -5 h mesačne.

Ponúkame zaujímavú zmysluplnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva a darcovstva krvi.Osvetou sa snažíme šíriť myšlienku darovania krvi a tým pomáhať chorým, ktorí sú odkázaní na liečbu transfúznymi liekmi.

Naše skúsenosti sú, že mnoho hlavne mladých ľudí nevie, prečo by mali darovať krv. Chýba informovanie verejnosti v našej spoločnosti o takejto závažnej problematike, avšak nikdy nevieme kedy mi alebo naši blízky budú odkázaní na takúto liečbu.Úrazy, dopravné nehody, ale aj závažné diagnózy či ochorenia – onkologické alebo chronické, pri ktorých lekári používajú transfúzne lieky na uzdravenie pacienta, bez darcov krvi by sa nemohli uskutočniť. Darcovia krvi sú kľúčoví, pretože zachraňujú životy a bez nich sa to nedá.Žiaľ darcov krvi je málo, a preto našou činnosťou a osvetou sa snažíme oslovovať verejnosť.

Tešíme sa na nových záujemcov !

kontakt: ozhematit@ozhematit.sk, mobil :0908356621