Hrdinom tri krát

Darovanie krvi je  najušľachtilejší prejav pomoci a najvyšší prejav lásky k blížnemu. V dnešnej pohnutej dobe plnej príkazov a zákazov treba ešte viac motivovať verejnosť, aby prišla darovať krv. Choroby a úrazy, pôrody nepoznajú voľno, dovolenky, sviatky – piatky, a preto Vás my pacienti potrebujeme. Vás, pravidelných darcov krvi, aby ste na nás nezabudli a prišli darovať krv. Veď taká vážna udalosť ako je choroba postihuje všetky vekové kategórie: deti, mladých ľudí, dospelých a tiež seniorov a často prichádza ako blesk z jasného neba. Včera sme boli zdraví a dnes sme odkázaní na liečbu transfúznymi liekmi…

Zdravý človek má mnoho želaní a prianí, ale chorý má iba jedno – aby bol zdravý !

Ak darujete krv ste trojnásobný záchranca, lebo z jednej celej 450 ml odobratej krvi od darcu sa ďalším spracovaním pripravia tri transfúzne lieky pre pacientov. Je to Erytrocytový koncentrát, ktorým sa liečia hematologické choroby, ale hlavne sa dopĺňajú krvné straty pri úrazoch s masívnym krvácaním, komplikovaných pôrodoch, zhoršení chronického ochorenia ako napr. krvácanie zo žalúdočného vredu, novovzniknuté ochorenia, onkologické ochorenia.  Krvná plazma sa podáva tiež pri ochoreniach ako sú popáleniny, krvné choroby, chronické ochorenia, pooperačné stavy. A tretí menej známy prípravok je Trombocytový koncentrát, ktorý ako liek je podávaný u pacientov s poruchou zrážania krvi a onkologickým pacientom.

Priala by som si, aby tento článok bol motiváciou pre ľudí prísť darovať krv prvý krát, alebo pre darcov, ktorí z rôznych príčin prestali darovať krv, aby sa znova  vrátili k darovaniu krvi. Niektorí ľudia by v darcovstve krvi mohli nájsť určitú formu dobrovoľníctva, ochoty pomáhať ľuďom a svojim blížnym, altruizmus.

Príďte darovať krv a budete trojnásobným hrdinom !