Kontinuálne darovanie krvi.

V súvislosti s nedostatkom krvi v období tzv. koronavírusu je výzva na darovanie krvi, aby bolo kontinuálne zásobovanie krvou a transfúznymi liekmi pre pacientov. Myslíme si, že verejnosť potrebuje vysvetlenie čo to vlastne znamená. Krv je jedinečná svojím zložením a funkciou a pre život nevyhnutná tekutina. Darcovia krvi sú jedinými možnými zdrojom tejto tekutiny. Pre cielenú liečbu chorých sa krv  po odobratí  od darcov rozdelí na jednotlivé komponenty krvi: erytrocytovú masu, ktorá má životnosť 42 dní, krvnú plazmu, ktorá po zmrazení vydrží 3 roky a krvné doštičky (trombocyty), ktoré majú životnosť 5 dní. To znamená, že každý pacient dostane ten transfúzny liek , ktorý potrebuje pre na liečbu svojho ochorenia.

Výzvy na darovanie krvi majú vo verejnosti veľkú odozvu, avšak naraz príde mnoho ľudí darovať krv, transfúzne lieky naraz exspirujú a hrozí, že znova bude nedostatok krvi. Význam objednávania sa na odber krvi v tejto koronavírusovej dobe je ten, že vedia transfúzne stanice a sklady transfúznych liekov regulovať počet krvných liekov príslušnej krvnej skupiny, aby niektorej nebolo nedostatok alebo naopak nadbytok. Vo všeobecnosti sú známe 4 krvné skupiny A, B, 0, AB a dva RH faktory pozitívny a negatívny. V našej  kaukazkej populácii sú percentuálne zastúpené takto:

 0 –  45%,  A – 41%,  B – 11%,  AB – 3%,          RH negatívnych je v iba 15% . zdroj: Grada,M.Penka, Hematologiie a transfúzní lékarstvi,2012

Z tejto štatistiky vyplýva, že v krvných skladoch by mali byť pripravené pre pacientov 8 boxov, aby bola zastúpená každá krvná skupina pre pacientov.

Transfúzna služba sa snaží, aby darovanie krvi bolo kontinuálne, aby sa darcovia krvi, ktorí chodia pravidelne darovať krv nevyčerpali, pri výzvach a kampaniach sa aktivujú aj darcovia krvi, ktorí chodia darovať krv nepravidelne, ale čo je dôležité prídu aj ľudia, ktorí idú darovať krv prvý krát.

Muži môžu darovať krv 4x do roka, každé 3 mesiace, ženy 3x do roka, každé 4 mesiace. Výnimočne môžu darovať o mesiac skôr, čo posúdi lekár v odberom centre krvi.

Hematit,o.z. sa snaží motivovať verejnosť k darovaniu krvi, aby sa tento altruizmus stal súčasťou nás, nikdy nie je neskoro začať. Každému, ale zdravotný stav dovolí darovať krvi, a preto tí čo môžu darovať krv mali by chodiť pravidelne darovať krv.

S úctou Kristína Lizáková