Motto: „Byť darcom krvi je výsadou ušľachtilosti a zdravia“

Dňa 19.9.2020 v sobotu  malo naše  OZ Hematit v rámci projektu  Týždeň dobrovoľníctva, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum  svoju prezentáciu formou dňa otvorených dverí. Táto naša akcia ktorej ústredným mottom bolo „Byť darcom krvi je výsadou ušľachtilosti a zdravia“ sa konala z dôvodu predstaviť vlastné projekty a dobrovoľnícku činnosť formou prednášky a účasti na prezentácii pre verejnosť. Hlavným programom danej prezentácie bola osveta o darcovstve krvi, akým spôsobom sa môžu dobrovoľníci zapojiť do našich aktivít a pomáhať rozvíjať činnosti združenia, taktiež prednáška o grantovom programe. Naša aktivita sa konala v letnej čitárni v Medickej záhrade. Prítomní boli pani Kristína Lizáková predsedníčka združenia, Ildikó Čambálová podpredsedníčka a štyria dobrovoľníci, študenti QSI International school of Bratislava. S dobrovoľníkmi sme oslovili návštevníkov, rodičov s deťmi, rozdali sme im letáky a pozvali sme ich k nášmu stánku, aby sme im mohli o našom OZ Hematit a našom projekte porozprávať a priblížiť im tak našu činnosť. Počasie nám prialo, bolo príjemne teplo, dobrovoľníci boli našou aktivitou nadšení a strávili sme spolu príjemný zmysluplný deň.

Ďakujeme BDC, MÚ Staré mesto  a tiež mladým študentom-dobrovoľníkom za možnosť zorganizovať danú akciu a odprezentovať naše aktivity.

Prezentáciou sme uviedli projekt „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ vo verejnosti, podporovaný 7. edíciou grantového projektu Nadácie Tesco : Vy rozhodujete, my pomáhame.

Za OZ Hematit: Kristína Lizáková a Ildikó Čambálová

Naši dobrovoľníci Simona,Alisa,Tomáš a Avi
Z ľava: Ildikó a Kristína, členovia Hematit, o.z.