Nová prezentácia na podujatí 5 minút pre zdravie 2019

Dňa 28.9.2019 sme sa zúčastnili podujatia „5 minút pre zdravie“, organizovaného Bratislavským spolkom medikov pri SZU Bratislava. Cieľom akcie bolo upozorniť verejnosť, aby sa aspoň 5 minút zo svojho času venovali zdraviu a prevencii závažných civilizačných chorôb. Darovanie krvi nás informuje o našom zdraví, podporuje naše zdravie, ale hlavne pomáhame chorým, ktorí potrebujú k uzdraveniu krv alebo transfúzne lieky. Našu prezentáciu konkrétne navštívilo 47 ľudí, ale záujem prejavilo oveľa viacej ľudí. Na podujatie sme mali pripravené praktické darčeky pre verejnosť a informačné plagáty projektu: Prečo byť darcom krvi. Ľudia sa hlavne zaujímali o tom čo by mali urobiť pred darovaním krvi, kde môžu darovať krv, obmedzenia pre darovanie krvi týkajúce sa zdravia.