Ocenenie Srdce na dlani 2018

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov,5.11.

                 Mimoriadne ocenenie projektu Prečo byť darcom krvi ?

za kontinuálnu a dlhodobú motiváciu verejnosti a mládeže k darcovstvu krvi a osvetu v téme, ktorá bude vždy aktuálna a jedinečná.

Slávnostné ocenenie na regionálnej úrovni bolo dňa 4.12.2018 v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Slávnosť bola obohatená bohatým kultúrnym programom, kde účinkovala speváčka Sima Martausová, tanečno-akrobatická skupina Vertigo. Ocenenie originály obrazov vytvoril súčasný výtvarný umelec Erik Binder. Na slávnosti sa zúčastnili naše členky Gabika Rozborilová a Ildikó Čambálová, ktorá prevzala ocenenie pre občianske združenie Hematit. Z ocenenia boli veľmi dojaté a tešili sa z takéhoto úspechu pre naše združenie. Krásny spoločenský večer mnoho krásnych mladých ľudí, atmosféra  bola nádherná, pozitívna. Vďaka altruizmu  a práci dobrovoľníkov celým spektrom spoločnosti sa stáva svet lepším pre tých, ktorým vieme pomáhať. Poďakovanie patrí aj Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, lebo nám veľmi pomáhajú a posúvajú nás dobrovoľníkov dopredu.