Osveta v Avion SP 2019

Dňa 13.4.2019 sa Hematit, o.z zúčastnilo na akcii Zdravie pod kontrolou, ktorá je  súčasť projektu Škola zdravia, ktorú organizuje Bratislavský spolok medikov Lekárskej fakulty UK, Spolok medikov SZU a Klubu verejného zdravia pri LF UK. Cieľom tohto projektu je šírenie osvety medzi návštevníkmi nákupného centra dozvedieť sa viacej ohľadom prevencie onkologických, civilizačných ochorení, správne poskytnutie prvej pomoci hravou formou pre deti a hygiena zúbkov u detí. Náš projekt „Prečo byť darcom krvi“ tiež vyzdvihuje darovanie krvi ako preventívnu prehliadku u lekára, pretože darca je laboratórne vyšetrený a má skontrolované fyziologické funkcie. Darovanie krvi je pozitívne vplýva na naše zdravie aj tým, že trénuje srdcovo-cievny systém na fyziologickú stratu krvi, vplýva na nás dobrým pocitom , že sme niekomu pomohli, patríme k určitej komunite ľudí. Mnoho ľudí sa informovalo o tom, kto môže byť darcom krvi, pri akých ochoreniach sú vylúčený z darcovstva krvi, kde a kedy môžu darovať krv.

Darovaním krvi máme svoje zdravie pod kontrolou.

Pre verejnosť boli pripravené perá s logom Hematitu a plagáty „Prečo byť darcom krvi“.

Na prezenčnú listinu sa podpísalo 45 ľudí z verejnosti.

Ďakujeme organizátorom za vynikajúcu akciu pre zdravie ľudí.