Blog

Ocenenie Srdce na dlani 2018

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vspolupráci sHlavným mestom SR Bratislava a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra aMedzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov,5.11.                  Mimoriadne ocenenie projektu Prečo byť darcom krvi ? za kontinuálnu adlhodobú motiváciu verejnosti amládeže kdarcovstvu krvi aosvetu vtéme, ktorá bude vždy aktuálna ajedinečná. Slávnostné ocenenie na regionálnej úrovni bolo dňa

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2018

Milí priatelia, 2.12. sme oslávili prvú adventnú nedeľu. Pomaly hodnotíme uplynulý rok a pripravujeme sa na vianočné sviatky. V médiách sa do popredia sa dostávajú dobročinné projekty  a charitatívne aktivity. Jeden zo spôsobov ako môžeme aj my spolu prispieť je darovanie  krvi. Pomáhame chorým ľuďom všetkých vekových skupín. Krvné lieky potrebujú napríklad ženy po pôrode, pacienti pri náročnejších chirurgických zákrokoch a onkologickí pacienti.

Pokračovať

Darovanie krvi a budúci maturanti.

Na ulici stretávam mladých ľudí so zelenými stužkami na kabátoch alebo vetrovkách. Mám z toho dobrý pocit a prenesie ma to o mnoho rokov späť, keď som bola ja maturantka. Ku zelenej stužke, ktorá symbolizuje nadchádzajúcu skúšku z dospelosti by som si veľmi priala, aby sa pripojila ešte červená kvapka darcu krvi. Byť dospelý znamená prejaviť aj ľudskosť, empatiu, snahu pomáhať druhým. Na prednáškach

Pokračovať

Darovanie krvi a cestovanie do zahraničia

Ak sa chystáme do zahraničia, odber krvi sa naplánujme asi 3 dni pred odchodom, zvlášť keď šoférujeme auto na dlhej ceste alebo budeme letieť na väčšie vzdialenosti. Je to z dôvodu predchádza únave a oslabenia organizmu po darovaní krvi,  hlavne v letných mesiacoch. Darovať krv, po pobyte v zahraničí či už z dôvodu dovolenky alebo služobnej cesty, by ste si mali naplánovať až o jeden mesiac,

Pokračovať

Výzvy na darovanie krvi v elektronických mediach.

V elektronických médiach bývajú výzvy na darovanie krvi pre konkrétneho pacienta v nemocnici.Šírením tejto správy môžeme pomôcť pacientovi, ktorý je v kritickom stave. Moje skúsenosti sú také, že rodina hlavne malého pacienta často o tejto aktivite niekoho ani nevie, lebo má iné starosti a nevedia o tejto výzve ani odberové centrá krvi. Prosím vás, ak chcete pomôcť, konzultujte to s

Pokračovať

Svetový deň darcov krvi 14.6.

Dátum 14.6.  Svetový deň Darcov krvi si každoročne pripomíname  a oslovujeme na počesť deň narodenia významného rakúskeho vedca Karla Landsteinera, a tento rok si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia. Patril k priekopníkom v oblasti výskumu  ľudskej krvi, položil základy serologie, popísal fenomén zhlukovania červených krviniek. V roku 1901 objavil krvné skupiny, ktorých klasifikáciu používame do dnešných dní A,B,O, a

Pokračovať

Vyhodnotenie činnosti za rok 2017

Rok 2017 bol veľmi úspešný a pracovne rôznorodý, a preto mi ho dovoľte stručne zhrnúť. Spolu s členmi OZ Hematit sme uskutočnili 5 kampaní v elektronických mediach a to Novoročnú kvapku krvi, kampaň na darovanie 2% z daní, Veľkonočnú kvapku krvi, Prázdninovú kvapku krvi a Adventnú kvapku krvi. Získali sme nový grantový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia „Prečo byť darcom krvi“vďaka

Pokračovať

Rubrika „Prečo byť darcom krvi“ v časopise Život v Sládkovičove

Dňa 21.8.2017 v informačnom spravodaji občanov „Život v Sládkovičove“ bol uverejnený článok Občianskeho združenia Hematit: „Prečo byť darcom krvi“. Text bol publikovaný ako súčasť nášho projektu rovnakého názvu, ktorý podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Život v Sládkovičove si môžete stiahnuť tu: Život v Sládkovičove – Našu rubriku „Prečo byť darcom krvi“ nájdete na strane 10. Ďakujeme redakčnej rade spravodaja a členke OZ Hematit

Pokračovať

Vyhrali sme v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Ďakujeme!

Odovzdanie symbolického šeku na 1.300 Eur, ktorý sme vyhrali v bratislavskom kraji podporou verejnosti v programe „ Vy rozhodujete, my pomáhame. Dňa 30.6.2016 odovzdala pani Štefánia Kadyľaková za vedenie obchodu Tesco symbolický šek nášmu OZ Hematit v zastúpení predsedu pani Kristíny Lizákovej. Podporovatelia projektu: “ Nadácia Tesco a Nadácia Pontis. Projekt 2016: „Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl“ je zameraný na

Pokračovať