Blog

Svetový deň darcov krvi

Dňa 14.6. oslavujeme Svetový deň darcov krvi, kedy chceme poďakovať darcom krvi za ich nezištnú ochotu a pomoc darovaním krvi pre našich chorých spoluobčanov všetkých vekových skupín. Vtento deň sa narodil významný vedec Karl Landsteiner (14.6.1868), ktorý bol ocenený vroku 1930 Nobelovou cenou vmedicíne za určenie systému štyroch krvných skupín, neskôr ďalším výskumom objavil RH faktor(1939). Tento objav prispel ktomu,

Pokračovať

Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie

Darovanie krvi je veľmi dôležité pre našu spoločnosť, apreto sme vnašej osvetovej kampani zvolili tri ústredné témy, ktorými vám ho priblížime: Darovanie krvi zachraňuje životy urgentne chorým, ktorým sa náhle zmenil zdravotný stav asú vohrození života krvnými stratami. Sú to hlavne úrazy, dopravné nehody, pôrody, zmena základného chronického ochorenia napr. krvácanie zo žalúdočného vredu, prasknutá cieva vmozgu, srdcový infarkt, onkologický

Pokračovať

Kontinuálne darovanie krvi.

Vsúvislosti snedostatkom krvi vobdobí tzv. koronavírusu je výzva na darovanie krvi, aby bolo kontinuálne zásobovanie krvou atransfúznymi liekmi pre pacientov. Myslíme si, že verejnosť potrebuje vysvetlenie čo to vlastne znamená. Krv je jedinečná svojím zložením afunkciou apre život nevyhnutná tekutina. Darcovia krvi sú jedinými možnými zdrojom tejto tekutiny. Pre cielenú liečbu chorých sa krv po odobratí od darcov rozdelí na

Pokračovať

Darovanie krvi a koronavírus

V médiách opakovane odzneli výzvy na darovanie krvi, pretože na odberové centrá prišlo veľmi málo darcov krvi o 74% menej, a zásoby krvi sa veľmi zmenšili. Celá krajina žije opatreniami, ktoré spôsobili rôzne obmedzenia v spoločnosti. Stále sú však medzi nami chorí spoluobčania všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú k svojmu uzdraveniu transfúzne lieky. Sú to onkologickí a  hematologickí pacienti, ženy po pôrode, urgentné stavy pri

Pokračovať

Sme víťazi !

Občianske združenie Hematit sa zapojilo do výzvy 7. edície grantového regionálneho programu Nadácie Tesco  pod záštitou Nadácie Pontis             „ Vy rozhodujete, my pomáhame“, a prihlásili sme náš nový projekt do súťaže. Novému projektu sme dali názov „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“, pretože obsahuje všetky tri atribúty darovania krvi. Často sa stretávame pri svojich aktivitách vo verejnosti

Pokračovať

2% pomáhajú

Milí podporovatelia, žiadame Vás o podporudarovaním2% zVašich daní zpríjmu za rok 2019. Vaše 2 % percentá z už zaplatených a odvedených daní nám môžu pomôcť k lepšej informovanosti na Slovensku o darcovstve krvi.Naše občianske združenie už roky pracuje na propagácii darcovstva krvi. Naším hlavným úsilím je zvrátiť klesajúci počet darcov.Osvetou aprojektmi sa snažíme motivovať verejnosť, aby darcovstvo krvi bolo stále

Pokračovať

Správa z prezentácie v OC Glavica Devínska Nová Ves.

Dňa 8.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali už druhú prezentáciu projektu „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „Vy rozhodujete, my pomáhame“.                                                                                                                 Na tomto druhom podujatí sa zúčastnili členovia Hematitu K. Lizáková a  S. Vachálková. Mali sme pripravené 2 banery s logom Hematitu,

Pokračovať

Správa z prezentácie v OC Galéria v Lamači.

Dňa 1.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali prezentáciu projektu „Darovaním krvi zachraňujeme životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „ Vy rozhodujete, my pomáhame “                                                                      Za naše združenie sa zúčastnili členovia K. Lizáková a I. Čambálová. Manažér pre obchod Tesco pán Strapec nám pripravil priestor v OC

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2019

Advent je obdobie očakávania, očakávania niečoho veľkého, priam zázračného, keď pociťujeme nádej ahľadáme útechu. Mnohí znás ktorým choroba zaťažuje život tiež očakávajú, že sa im stav zlepší ana sviatky pôjdu domov krodinám apriateľom. Zamyslime sa nad tým ako môžeme byť aj vtomto krásnom období nápomocní aprospešní nie len najbližším, ale aj tým ktorých možno ani nepoznáme, ale potrebujú práve našu,

Pokračovať

5. DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V ROKU 1985 VALNÉ ZHROMAŽDENIE OSN VYHLÁSILO 5. DECEMBER ZA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je základným prvkom každej stratégie, ktorá uznáva, že pokrok nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Na

Pokračovať