Blog

Adventná kvapka krvi 2019

Advent je obdobie očakávania, očakávania niečoho veľkého, priam zázračného, keď pociťujeme nádej ahľadáme útechu. Mnohí znás ktorým choroba zaťažuje život tiež očakávajú, že sa im stav zlepší ana sviatky pôjdu domov krodinám apriateľom. Zamyslime sa nad tým ako môžeme byť aj vtomto krásnom období nápomocní aprospešní nie len najbližším, ale aj tým ktorých možno ani nepoznáme, ale potrebujú práve našu,

Pokračovať

5. DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V ROKU 1985 VALNÉ ZHROMAŽDENIE OSN VYHLÁSILO 5. DECEMBER ZA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je základným prvkom každej stratégie, ktorá uznáva, že pokrok nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Na

Pokračovať

Hľadáme nových členov a dobrovoľníkov

Občianske združenie Hematit hľadá nových členov a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem podieľať sa na aktivitách a činnosti združenia.Naše združenie už päť rokov aktívne robí osvetu v nábore darcov krvi, získali sme granty a projekty, podieľali sme účasťou na podujatiach a prezentáciách vo verejnom živote Bratislavy. Teraz hľadáme a oslovujeme ľudí, ktorí by mali aktívny záujem spolupracovať s nami. Naše kritéria

Pokračovať

Nová prezentácia na podujatí 5 minút pre zdravie 2019

Dňa 28.9.2019 sme sa zúčastnili podujatia „5 minút pre zdravie“, organizovaného Bratislavským spolkom medikov pri SZU Bratislava. Cieľom akcie bolo upozorniť verejnosť, aby sa aspoň 5 minút zo svojho času venovali zdraviu a prevencii závažných civilizačných chorôb. Darovanie krvi nás informuje o našom zdraví, podporuje naše zdravie, ale hlavne pomáhame chorým, ktorí potrebujú k uzdraveniu krv alebo transfúzne lieky. Našu prezentáciu

Pokračovať

Dobrý trh na Panenskej a Podjavorinskej 2019

Dňa 15.9.2019 sme sa už piaty krát zúčastnili podujatia Dobrý trh na Panenskej ulici vBratislave, ktorého cieľom je vdýchnuť život verejnému priestoru vmeste, podporovať malých domácich výrobcov a ichprodukty, prezentovať sa rôznym komunitám azdruženiam, kultúrnym aumeleckým vystúpeniam. Stretnú sa tu generácie, mnohí si tu nájdu zaujímavé veci, stretnú sa spriateľmi, posedia pri dobrom jedle a pití. Vtom tkvie jedinečnosť Dobrého

Pokračovať

Osveta v Avion SP 2019

Dňa 13.4.2019 sa Hematit, o.z zúčastnilo na akcii Zdravie pod kontrolou, ktorá je súčasť projektu Škola zdravia, ktorú organizuje Bratislavský spolok medikov Lekárskej fakulty UK, Spolok medikov SZU aKlubu verejného zdravia pri LF UK. Cieľom tohto projektu je šírenie osvety medzi návštevníkmi nákupného centra dozvedieť sa viacej ohľadom prevencie onkologických, civilizačných ochorení, správne poskytnutie prvej pomoci hravou formou pre deti

Pokračovať

Ďakujeme za podporu darovaním 2% z Vašich daní.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali touto formou peniaze. Naša činnosť spočíva informovaní verejnosti, aby sa stali darcami krvi. Počet darcov krvi je menej, pretože hlavne mladí ľudia nevedia, prečo treba chodiť darovať krv. Osvetou aprojektmi sa snažíme motivovať verejnosť, aby darcovstvo krvi bolo stále téma v spoločnosti. Ako nám pomáhajú darované peniaze ?  môžeme financovať kampane v elektronických médiách, prezentácie vo

Pokračovať

5. výročie Hematit, o.z.

Občianske združenie vzniklo pred 5. rokmi, aby sme mohli realizovať osvetu odarovaní krvi vo verejnosti. Vymedzili sme si kde musíme začať, koho chceme osloviť aako to budeme robiť. Máme 8 členov, znich zvolené predsedníctvo,2 externých spolupracovníkov adobrovoľníkov. Máme svoju webovú stránku, e-mail atiež FB. Ako sme pracovali ? Na prezentáciách viac ako 1000 ľudí nám svojím podpisom potvrdilo svoju

Pokračovať

Ocenenie Srdce na dlani 2018

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vspolupráci sHlavným mestom SR Bratislava a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra aMedzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov,5.11.                  Mimoriadne ocenenie projektu Prečo byť darcom krvi ? za kontinuálnu adlhodobú motiváciu verejnosti amládeže kdarcovstvu krvi aosvetu vtéme, ktorá bude vždy aktuálna ajedinečná. Slávnostné ocenenie na regionálnej úrovni bolo dňa

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2018

Milí priatelia, 2.12. sme oslávili prvú adventnú nedeľu. Pomaly hodnotíme uplynulý rok a pripravujeme sa na vianočné sviatky. V médiách sa do popredia sa dostávajú dobročinné projekty  a charitatívne aktivity. Jeden zo spôsobov ako môžeme aj my spolu prispieť je darovanie  krvi. Pomáhame chorým ľuďom všetkých vekových skupín. Krvné lieky potrebujú napríklad ženy po pôrode, pacienti pri náročnejších chirurgických zákrokoch a onkologickí pacienti.

Pokračovať