Blog

Darovanie krvi a koronavírus

V médiách opakovane odzneli výzvy na darovanie krvi, pretože na odberové centrá prišlo veľmi málo darcov krvi o 74% menej, a zásoby krvi sa veľmi zmenšili. Celá krajina žije opatreniami, ktoré spôsobili rôzne obmedzenia v spoločnosti. Stále sú však medzi nami chorí spoluobčania všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú k svojmu uzdraveniu transfúzne lieky. Sú to onkologickí a  hematologickí pacienti, ženy po pôrode, urgentné stavy pri

Pokračovať

Sme víťazi !

Občianske združenie Hematit sa zapojilo do výzvy 7. edície grantového regionálneho programu Nadácie Tesco  pod záštitou Nadácie Pontis             „ Vy rozhodujete, my pomáhame“, a prihlásili sme náš nový projekt do súťaže. Novému projektu sme dali názov „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“, pretože obsahuje všetky tri atribúty darovania krvi. Často sa stretávame pri svojich aktivitách vo verejnosti

Pokračovať

2% pomáhajú

Milí podporovatelia, žiadame Vás o podporudarovaním2% zVašich daní zpríjmu za rok 2019. Vaše 2 % percentá z už zaplatených a odvedených daní nám môžu pomôcť k lepšej informovanosti na Slovensku o darcovstve krvi.Naše občianske združenie už roky pracuje na propagácii darcovstva krvi. Naším hlavným úsilím je zvrátiť klesajúci počet darcov.Osvetou aprojektmi sa snažíme motivovať verejnosť, aby darcovstvo krvi bolo stále

Pokračovať

Správa z prezentácie v OC Glavica Devínska Nová Ves.

Dňa 8.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali už druhú prezentáciu projektu „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „Vy rozhodujete, my pomáhame“.                                                                                                                 Na tomto druhom podujatí sa zúčastnili členovia Hematitu K. Lizáková a  S. Vachálková. Mali sme pripravené 2 banery s logom Hematitu,

Pokračovať

Správa z prezentácie v OC Galéria v Lamači.

Dňa 1.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali prezentáciu projektu „Darovaním krvi zachraňujeme životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „ Vy rozhodujete, my pomáhame “                                                                      Za naše združenie sa zúčastnili členovia K. Lizáková a I. Čambálová. Manažér pre obchod Tesco pán Strapec nám pripravil priestor v OC

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2019

Advent je obdobie očakávania, očakávania niečoho veľkého, priam zázračného, keď pociťujeme nádej ahľadáme útechu. Mnohí znás ktorým choroba zaťažuje život tiež očakávajú, že sa im stav zlepší ana sviatky pôjdu domov krodinám apriateľom. Zamyslime sa nad tým ako môžeme byť aj vtomto krásnom období nápomocní aprospešní nie len najbližším, ale aj tým ktorých možno ani nepoznáme, ale potrebujú práve našu,

Pokračovať

5. DECEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V ROKU 1985 VALNÉ ZHROMAŽDENIE OSN VYHLÁSILO 5. DECEMBER ZA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA. Zmyslom sviatku je vyjadrenie uznania dobrovoľníkom a poďakovanie za ich prínos k spoločnosti. Dobrovoľníctvo je základným prvkom každej stratégie, ktorá uznáva, že pokrok nemožno merať len z pohľadu ekonomickej návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša nielen mier a rozvoj, ale jednoznačne vplýva na vnútorný život jednotlivcov, komunít a spoločnosti. Na

Pokračovať

Hľadáme nových členov a dobrovoľníkov

Občianske združenie Hematit hľadá nových členov a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem podieľať sa na aktivitách a činnosti združenia.Naše združenie už päť rokov aktívne robí osvetu v nábore darcov krvi, získali sme granty a projekty, podieľali sme účasťou na podujatiach a prezentáciách vo verejnom živote Bratislavy. Teraz hľadáme a oslovujeme ľudí, ktorí by mali aktívny záujem spolupracovať s nami. Naše kritéria

Pokračovať

Nová prezentácia na podujatí 5 minút pre zdravie 2019

Dňa 28.9.2019 sme sa zúčastnili podujatia „5 minút pre zdravie“, organizovaného Bratislavským spolkom medikov pri SZU Bratislava. Cieľom akcie bolo upozorniť verejnosť, aby sa aspoň 5 minút zo svojho času venovali zdraviu a prevencii závažných civilizačných chorôb. Darovanie krvi nás informuje o našom zdraví, podporuje naše zdravie, ale hlavne pomáhame chorým, ktorí potrebujú k uzdraveniu krv alebo transfúzne lieky. Našu prezentáciu

Pokračovať

Dobrý trh na Panenskej a Podjavorinskej 2019

Dňa 15.9.2019 sme sa už piaty krát zúčastnili podujatia Dobrý trh na Panenskej ulici vBratislave, ktorého cieľom je vdýchnuť život verejnému priestoru vmeste, podporovať malých domácich výrobcov a ichprodukty, prezentovať sa rôznym komunitám azdruženiam, kultúrnym aumeleckým vystúpeniam. Stretnú sa tu generácie, mnohí si tu nájdu zaujímavé veci, stretnú sa spriateľmi, posedia pri dobrom jedle a pití. Vtom tkvie jedinečnosť Dobrého

Pokračovať