Blog

Výzvy na darovanie krvi v elektronických mediach.

V elektronických médiach bývajú výzvy na darovanie krvi pre konkrétneho pacienta v nemocnici.Šírením tejto správy môžeme pomôcť pacientovi, ktorý je v kritickom stave. Moje skúsenosti sú také, že rodina hlavne malého pacienta často o tejto aktivite niekoho ani nevie, lebo má iné starosti a nevedia o tejto výzve ani odberové centrá krvi. Prosím vás, ak chcete pomôcť, konzultujte to s

Pokračovať

Svetový deň darcov krvi 14.6.

Dátum 14.6.  Svetový deň Darcov krvi si každoročne pripomíname  a oslovujeme na počesť deň narodenia významného rakúskeho vedca Karla Landsteinera, a tento rok si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia. Patril k priekopníkom v oblasti výskumu  ľudskej krvi, položil základy serologie, popísal fenomén zhlukovania červených krviniek. V roku 1901 objavil krvné skupiny, ktorých klasifikáciu používame do dnešných dní A,B,O, a

Pokračovať

Vyhodnotenie činnosti za rok 2017

Rok 2017 bol veľmi úspešný a pracovne rôznorodý, a preto mi ho dovoľte stručne zhrnúť. Spolu s členmi OZ Hematit sme uskutočnili 5 kampaní v elektronických mediach a to Novoročnú kvapku krvi, kampaň na darovanie 2% z daní, Veľkonočnú kvapku krvi, Prázdninovú kvapku krvi a Adventnú kvapku krvi. Získali sme nový grantový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia „Prečo byť darcom krvi“vďaka

Pokračovať

Rubrika „Prečo byť darcom krvi“ v časopise Život v Sládkovičove

Dňa 21.8.2017 v informačnom spravodaji občanov „Život v Sládkovičove“ bol uverejnený článok Občianskeho združenia Hematit: „Prečo byť darcom krvi“. Text bol publikovaný ako súčasť nášho projektu rovnakého názvu, ktorý podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Život v Sládkovičove si môžete stiahnuť tu: Život v Sládkovičove – Našu rubriku „Prečo byť darcom krvi“ nájdete na strane 10. Ďakujeme redakčnej rade spravodaja a členke OZ Hematit

Pokračovať

Vyhrali sme v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Ďakujeme!

Odovzdanie symbolického šeku na 1.300 Eur, ktorý sme vyhrali v bratislavskom kraji podporou verejnosti v programe „ Vy rozhodujete, my pomáhame. Dňa 30.6.2016 odovzdala pani Štefánia Kadyľaková za vedenie obchodu Tesco symbolický šek nášmu OZ Hematit v zastúpení predsedu pani Kristíny Lizákovej. Podporovatelia projektu: “ Nadácia Tesco a Nadácia Pontis. Projekt 2016: „Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl“ je zameraný na

Pokračovať