Blog

Osveta v Avion SP 2019

Dňa 13.4.2019 sa Hematit, o.z zúčastnilo na akcii Zdravie pod kontrolou, ktorá je súčasť projektu Škola zdravia, ktorú organizuje Bratislavský spolok medikov Lekárskej fakulty UK, Spolok medikov SZU aKlubu verejného zdravia pri LF UK. Cieľom tohto projektu je šírenie osvety medzi návštevníkmi nákupného centra dozvedieť sa viacej ohľadom prevencie onkologických, civilizačných ochorení, správne poskytnutie prvej pomoci hravou formou pre deti

Pokračovať

Ďakujeme za podporu darovaním 2% z Vašich daní.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali touto formou peniaze. Naša činnosť spočíva informovaní verejnosti, aby sa stali darcami krvi. Počet darcov krvi je menej, pretože hlavne mladí ľudia nevedia, prečo treba chodiť darovať krv. Osvetou aprojektmi sa snažíme motivovať verejnosť, aby darcovstvo krvi bolo stále téma v spoločnosti. Ako nám pomáhajú darované peniaze ?  môžeme financovať kampane v elektronických médiách, prezentácie vo

Pokračovať

5. výročie Hematit, o.z.

Občianske združenie vzniklo pred 5. rokmi, aby sme mohli realizovať osvetu odarovaní krvi vo verejnosti. Vymedzili sme si kde musíme začať, koho chceme osloviť aako to budeme robiť. Máme 8 členov, znich zvolené predsedníctvo,2 externých spolupracovníkov adobrovoľníkov. Máme svoju webovú stránku, e-mail atiež FB. Ako sme pracovali ? Na prezentáciách viac ako 1000 ľudí nám svojím podpisom potvrdilo svoju

Pokračovať

Ocenenie Srdce na dlani 2018

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vspolupráci sHlavným mestom SR Bratislava a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra aMedzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov,5.11.                  Mimoriadne ocenenie projektu Prečo byť darcom krvi ? za kontinuálnu adlhodobú motiváciu verejnosti amládeže kdarcovstvu krvi aosvetu vtéme, ktorá bude vždy aktuálna ajedinečná. Slávnostné ocenenie na regionálnej úrovni bolo dňa

Pokračovať

Adventná kvapka krvi 2018

Milí priatelia, 2.12. sme oslávili prvú adventnú nedeľu. Pomaly hodnotíme uplynulý rok a pripravujeme sa na vianočné sviatky. V médiách sa do popredia sa dostávajú dobročinné projekty  a charitatívne aktivity. Jeden zo spôsobov ako môžeme aj my spolu prispieť je darovanie  krvi. Pomáhame chorým ľuďom všetkých vekových skupín. Krvné lieky potrebujú napríklad ženy po pôrode, pacienti pri náročnejších chirurgických zákrokoch a onkologickí pacienti.

Pokračovať

Darovanie krvi a budúci maturanti.

Na ulici stretávam mladých ľudí so zelenými stužkami na kabátoch alebo vetrovkách. Mám z toho dobrý pocit a prenesie ma to o mnoho rokov späť, keď som bola ja maturantka. Ku zelenej stužke, ktorá symbolizuje nadchádzajúcu skúšku z dospelosti by som si veľmi priala, aby sa pripojila ešte červená kvapka darcu krvi. Byť dospelý znamená prejaviť aj ľudskosť, empatiu, snahu pomáhať druhým. Na prednáškach

Pokračovať

Darovanie krvi a cestovanie do zahraničia

Ak sa chystáme do zahraničia, odber krvi sa naplánujme asi 3 dni pred odchodom, zvlášť keď šoférujeme auto na dlhej ceste alebo budeme letieť na väčšie vzdialenosti. Je to z dôvodu predchádza únave a oslabenia organizmu po darovaní krvi,  hlavne v letných mesiacoch. Darovať krv, po pobyte v zahraničí či už z dôvodu dovolenky alebo služobnej cesty, by ste si mali naplánovať až o jeden mesiac,

Pokračovať

Výzvy na darovanie krvi v elektronických mediach.

V elektronických médiach bývajú výzvy na darovanie krvi pre konkrétneho pacienta v nemocnici.Šírením tejto správy môžeme pomôcť pacientovi, ktorý je v kritickom stave. Moje skúsenosti sú také, že rodina hlavne malého pacienta často o tejto aktivite niekoho ani nevie, lebo má iné starosti a nevedia o tejto výzve ani odberové centrá krvi. Prosím vás, ak chcete pomôcť, konzultujte to s

Pokračovať

Svetový deň darcov krvi 14.6.

Dátum 14.6.  Svetový deň Darcov krvi si každoročne pripomíname  a oslovujeme na počesť deň narodenia významného rakúskeho vedca Karla Landsteinera, a tento rok si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia. Patril k priekopníkom v oblasti výskumu  ľudskej krvi, položil základy serologie, popísal fenomén zhlukovania červených krviniek. V roku 1901 objavil krvné skupiny, ktorých klasifikáciu používame do dnešných dní A,B,O, a

Pokračovať

Vyhodnotenie činnosti za rok 2017

Rok 2017 bol veľmi úspešný a pracovne rôznorodý, a preto mi ho dovoľte stručne zhrnúť. Spolu s členmi OZ Hematit sme uskutočnili 5 kampaní v elektronických mediach a to Novoročnú kvapku krvi, kampaň na darovanie 2% z daní, Veľkonočnú kvapku krvi, Prázdninovú kvapku krvi a Adventnú kvapku krvi. Získali sme nový grantový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia „Prečo byť darcom krvi“vďaka

Pokračovať