Prázdninová kvapka krvi 2022

Každoročne v letnom prázdninovom období vyzývame na darovanie krvi kampaňou    „ Prázdninová kvapka krvi “, aby sme upozornili na znížení počet darcov krvi v tomto období. Deje sa to preto, lebo ľudia cestujú a sú mimo domova a tí, ktorí pracujú sú často vyťažení a nemajú čas kedy  ísť darovať krv, študenti tiež pracujú alebo sú doma mimo odberových centier krvi. Leto je krásne obdobie kedy najviacej času trávime vonku v prírode, záhrade. Užívame si rôzne športy a dopravné prostriedky ako sú motorky, bicykle, kolobežky, korčule, skateboardy, trampolíny, turistiku a adrenalínové športy, ktoré môžu viesť  niekedy aj vážnym úrazom. Najväčším problémom je zvýšený pohyb áut na cestách a ich stret – dopravné nehody, s inými účastníkmi na cestách. Najzraniteľnejší sú chodci a medzi nimi zvlášť deti.

Spomínam si na jeden prázdninový príbeh, kedy asi 8 ročné dievčatko doslova vbehlo pod nákladné auto a museli mu amputovať nohu, druhú sa podarilo zachrániť. Potrebovalo veľa plazmy aj krvi, kým sa ukončila operácia. príbeh bol uverejnený v novinách a darcovia krvi chodili mesiac darovať krv pre ňu.

Užívajme si toto krásne prázdninové obdobie, plné slnka, krásy prírody a športov, stretnutí na akciách s priateľmi, rodinou.

Avšak nezabúdajme, prosíme na tých, ktorí práve potrebujú našu pomoc darovaním krvi. Chronické ochorenia, akútne nové choroby, pôrody, transplantácie a zvlášť úrazy nepoznajú dovolenku ani voľno.

Darcovia krvi by mali prísť darovať krv pred vycestovaním na zahraničnú dovolenku, pretože platia obmedzenia na darovanie krvi po návrate zo zahraničia. Aj toto je príčina, prečo je menej darcov krvi v lete, ale treba rešpektovať usmernenia pre darcov krvi.

Príďte a darujete krv, nezabúdajte milí darcovia krvi, že cez prázdniny Ste ešte viac potrební !

Naďalej môžete získať tričko s logo Hematitu, ak pošlete potvrdenie o darovaní krvi na email ozhematit@ozhematit.sk

 Aktuálne podmienky a kritéria na darovania krvi: www.ntssr.sk , aktuality