Radi privítame nových členov !

V našom tíme radi privítame nových členov, aby sme mohli naďalej pracovať a rozvíjať združenie. Občianske združenie Hematit vzniklo pred siedmimi rokmi a odvtedy si prešlo veľmi úspešnú cestu, avšak potrebujeme zmenu a nové náhľady na problematiku. Radi by sme rozšírili združenie o nových členov, aby sme mohli ďalej pokračovať v osvete darcovstva krvi. Potrebujeme hlavne mladých ľudí zo znalosťami anglického jazyka, práce na počítači a elektronických médiách ako sú sociálne siete, grafické programy a pod. Dôležitá je pre nás tvorba kampaní a komunikácia s verejnosťou, pretože sa všetko posúva do virtuálneho priestoru.

Naše kritéria sú: minimálne 18 rokov a viac, dostatok času, vzťah k darcovstvu krvi, znalosť anglického jazyka, ovládanie počítača, znalosť práce so sociálnymi sieťami. Ochotu pracovať ako dobrovoľník.

Čo ponúkame: zaujímavú a zmysluplnú činnosť v združení iba niekoľko hodín v týždni.

Tešíme sa na Teba !

kontaktujte nás na emaily: ozhematit@ozhematit.sk