Sme víťazi !

Občianske združenie Hematit sa zapojilo do výzvy 7. edície grantového regionálneho programu Nadácie Tesco  pod záštitou Nadácie Pontis             „ Vy rozhodujete, my pomáhame“, a prihlásili sme náš nový projekt do súťaže. Novému projektu sme dali názov „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“, pretože obsahuje všetky tri atribúty darovania krvi. Často sa stretávame pri svojich aktivitách vo verejnosti s tým, že  ľudia nevedia prečo by mali darovať krv. Naša odpoveď je v názve projektu. Viacej by som rozviedla tretiu myšlienku : podporujeme svoje zdravie…, pretože ľudia nevedia, že pred odberom krvi sa im robia laboratórne testy, ktoré musia vyhovovať daným kritériám pre odber krvi, merajú sa hodnoty tlaku krvi a tep, lekár na základe vypísaného dotazníka a odpovedí darcu krvi odber krvi odporučí . Často sa práve tu odhalia skryté ochorenia v začiatočnom štádiu, ako  je napríklad chudokrvnosť, zápal v organizme, vysoký tlak krvi, a to je ten benefit zdravia. Ďalej darcovia podporujú  svoju krvotvorbu, imunitný systém, toleranciu na prípadné krvné straty(pri úrazoch), celkovú regeneráciu organizmu. Dôležitým aspektom tohto procesu je pocit uspokojenia z dôvodu pomoci druhým, to že patrím ku komunite darcov krvi. Toľko k myšlienke projektu.

Boli sme vybratí do druhého kola, kde sme aktívne prezentovali náš projekt vo verejnosti a to 1.2.2020 v NC Galéria pri Lamači a 8.2.2020 v NC Glavica v Devínskej Novej Vsi. Mali sme pripravenú prezentáciu prečo by mala verejnosť podporiť práve náš projekt, letáky o darovaní krvi, vysvetľovali sme všetko podstatné o darovaní krvi, rozdávali sme darčekové predmety s logom Hematitu.

Priebežne sme sledovali predajne Tesco, kde boli rozmiestnené hlasovacie boxy s naším projektom, v ktorých verejnosť mohla hlasovať žetónom ktorý získala pri nákupe v obchodnom reťazci Tesco. Boli tri umiestnenia, a už prvé týždne podľa počtu žetónov naznačovali, že by sme sa mohli umiestniť na prvom mieste. Doba hlasovania bola od 20.1. do 16.2.2020.

Po spočítaní a vyhodnotení sme dostali správu od Nadácie Tesco, že sme sa v našom regióne umiestnili ako prví s počtom hlasov/žetónov 83 123. Vložili sme do toho maximum úsilia, a preto nás výhra veľmi potešila. Ešte viacej nás teší, že verejnosť podporila náš projekt takým vysokým počtom hlasov, aby podporila osvetu o darovaní krvi.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, za každý jeden hlas. Veď bez darcov krvi, by zomierali chorí ľudia všetkých vekových skupín.

Hematit, o.z.