Správa z prezentácie v OC Galéria v Lamači.

Dňa 1.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali prezentáciu projektu „Darovaním krvi zachraňujeme životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „ Vy rozhodujete, my pomáhame “                                                                    

 Za naše združenie sa zúčastnili členovia K. Lizáková a I. Čambálová. Manažér pre obchod Tesco pán Strapec nám pripravil priestor v OC Galéria, stôl s obrusom, stoličky, aby sme mohli prezentovať projekt. Mali sme pripravené 2 banery s logom Hematitu, ďalej plagáty s logami Nadácie Tesco a Nadácie Pontis. Prezentačný materiál s tematikou projektu pre návštevníkov, zamestnancov Tesca a sympatizantov projektu, malý kvíz pre ich pobavenie, informačné  plagáty o darovaní krvi, reklamné perá. Celá prezentácia bola veľmi príjemná, verejnosť sa zaujímala o darcovstvo krvi. Podporili nás aj aktívny darcovia, ktorým však chýba väčšie morálne ocenenie spoločnosti.