Správa z prezentácie v OC Glavica Devínska Nová Ves.

Dňa 8.2.2020 v čase od 10:00 – 14:00 h sme mali už druhú prezentáciu projektu „Darovanie krvi zachraňuje životy, pomáhame chorým a podporujeme svoje zdravie“ v rámci 7. ročníka grantového projektu Nadácie Tesco a Nadácie Pontis: „Vy rozhodujete, my pomáhame“.                                                                                                               

 Na tomto druhom podujatí sa zúčastnili členovia Hematitu K. Lizáková a  S. Vachálková. Mali sme pripravené 2 banery s logom Hematitu, ďalej plagáty s logami Nadácie Tesco a Nadácie Pontis. Prezentácia bola veľmi zaujímavá pre verejnosť, dozvedeli sa nové veci o darcovstve krvi. Pri prezentačnom stánku sa zastavili aj aktívny darcovia krvi, ktorí sa tešili z takejto aktivity pre verejnosť. Znova sme mali pripravený prezentačný materiál s tematikou projektu pre návštevníkov, zamestnancov Tesca a podporovateľov projektu, malý kvíz pre pobavenie, informačné  plagáty o darovaní krvi, reklamné perá. Naša druhá prezentácia bola vynikajúca, tešili sme sa zo záujmu verejnosti.