Študentská kvapka krvi

Od roku 1994 v jesennom období Slovenský červený kríž organizuje pravidelnú kampaň Študentská kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Hematologicko – transfúznymi oddeleniami nemocníc. Hlavným cieľom je motivovať študentov a mladých ľudí, aby darovali krvi.  Každý ročník má svoje motto, aby ešte lepšie vystihovalo kampaň, podporujú a zapájajú sa ľudia z umeleckého a verejného života. Doba kampane je spravidla jeden mesiac od polovice októbra do polovice novembra.

V roku 2021 je to už  27.ročník tejto významnej kampane a jej motto je

 „Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom.“

Naše združenie Hematit pravidelne zdieľa a podporuje túto kampaň na FB tak pomáha šíriť darcovstvo krvi. Ďalej uverejňujeme tlačovú správu SČK ku kampani:

Bratislava, 15. október 2021 – Študentská kvapka krvi 2021
Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Tento rok sa Slovenský Červený kríž inšpiroval slovami piesne od Zuzany Smatanovej a vyzýva k darovaniu krvi. Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

„Počas roka pravidelne oslovujeme verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi. Rovnakú tému sa snažíme priblížiť vždy z iného uhla – tentoraz sme sa nechali inšpirovať piesňou speváčky Zuzany Smatanovej. Podajte niekomu pomocnú ruku práve tým, že darujete krv.  A ak už ste darcom alebo darkyňou krvi a poznáte niekoho, kto sa ešte darovať krv neodhodlal, povzbuďte ho. Podajte mu ruku a najbližšie môžete ísť darovať krv spolu“, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová.

Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu treba aj pri darovaní krvi dodržiavať prísnejšie opatrenia. Prečítajte si tiež aktuálne usmernenia k darovaniu krvi a aktuálne informácie o mobilných odberových výjazdoch.

Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Kampaň Študentská kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prijmú študenti výzvu a prekonajú svoje obavy? Podľa prieskumu medzi mladými ľuďmi najčastejším dôvodom, pre ktorý nechodia darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov.