Svetový deň darcov krvi 14.6.

Dátum 14.6.  Svetový deň Darcov krvi si každoročne pripomíname  a oslovujeme na počesť deň narodenia významného rakúskeho vedca Karla Landsteinera, a tento rok si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia. Patril k priekopníkom v oblasti výskumu  ľudskej krvi, položil základy serologie, popísal fenomén zhlukovania červených krviniek. V roku 1901 objavil krvné skupiny, ktorých klasifikáciu používame do dnešných dní A,B,O, a AB. Za tento objav mu bola roku 1930 udelená Nobelová cena výskum v oblasti fyziológie a medicíny:  „Za výskum typov ľudskej krvi „. Pokračoval vo výskume, a  roku 1941 spolu s ďalším vedcom  A. Wienerom objavili RH systém ľudskej krvi. Jeho objavy majú do dnešných dní pre ľudstvo veľký a nezmazateľný význam v oblasti hematológie a transfúziológie.

Profesor Karl Landsteiner narodený 14.6.1868, Viedeň, Rakúsko – Uhorsko, zomrel 24.6.1943 v New York, USA