Svetový deň darcov krvi

Dňa 14.6. si každoročne pripomíname Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti vám chceme priblížiť príbeh darkyne krvi pani Evy Runovej, ktorá sa  o neho podelila s naším občianskym združením:

„Darcom krvi som od roku 1996. Vtedy som bola mladá mamička dvoch detí. Neskôr pribudlo do tretice ešte jedno ?. Prečo to tu spomínam? Som šťastná, že všetky moje deti sa dali na cestu darcov krvi. Keďže pôsobím ako pedagóg na strednej škole, mám radosť, že sa mi podarilo získať celkom pekné množstvo prvodarcov – mojich žiakov.

Osobitne ma chytilo za srdce, keď som bola darovať krv formou cytaferézy. Ležala som na lehátku, kde z jednej žily tiekla moja krv do separátora a druhou žilou sa vracala späť. Strávila som tam cca 2 hodiny. Niekto by si povedal, toľko času na to nemám, ale ja som vtedy myslela na ľudí, ktorí sú vážne chorí a pre nich 2 hodiny môjho času stráveného v NTS znamenajú šancu na život.

Takisto som veľmi prežívala, keď mi zavolali z transfúznej stanice, aby som prišla darovať krv pre maličké dieťatko, ktoré malo leukémiu. Keďže mi Pán Boh daroval tri zdravé deti, neváhala som ani chvíľu.

S mojimi deťmi sa vždy tešíme, keď sa nám podarí spoločný termín darovania krvi. Vnímame to ako vzácne chvíle strávené spolu.

Darovanie krvi beriem ako pomoc pre druhých, ako samozrejmosť. Doteraz som ho absolvovala 60 krát a dúfam, že sa mi podarí vyhrnúť si rukáv pre dobrú vec ešte mnohokrát. “

Eva Runová

Ďakujeme a prajeme veľa zdravia a ešte mnoho darovaní krvi.

Hematit,o.z.