Svetový deň darcov krvi

Dňa 14.6.  oslavujeme Svetový deň darcov krvi, kedy chceme poďakovať darcom krvi za ich nezištnú ochotu a  pomoc darovaním krvi pre našich chorých spoluobčanov všetkých vekových skupín.

V tento deň sa narodil významný vedec Karl Landsteiner (14.6.1868), ktorý bol ocenený v roku 1930 Nobelovou cenou v medicíne za určenie systému štyroch krvných skupín, neskôr ďalším výskumom objavil RH faktor(1939). Tento objav prispel k tomu, že podávanie krvi bolo bezpečnejšie, pretože sa začala dodržiavať rovnosť krvných skupín.

Svetový deň darcov krvi si pripomíname od roku 2004 a  je podporovaný medzinárodnými organizáciami WHO, Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca(IFRCCS), Medzinárodná federácia organizácii darcov krvi(FIODS),Medzinárodnú spoločnosť pre transfúziu(ISBT). Každoročne je robená celosvetová kampaň na inom kontinente a krajine. Témou tohtoročnej kampane je zdôraznenie, že bezpečná krv zachraňuje životy aj počas pandémie. Slogan pre tohtoročné oslavy SDDK je: „Daruj krv a urob svet zdravším miestom“.

Heslom tohtoročnej kampane je slogan: Buď tu pre druhých. Daruj krv. Daruj život. Organizátorom celosvetových osláv je tento rok Grécko a jeho Národná krvná banka. Pri tejto príležitosti sú oceňovaní mnohonásobní darcovia krvi a ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu darcovstva krvi na republikovej úrovni.

Darcovia krvi sú ozajstní hrdinovia, pretože sú ochotní podeliť sa o najvzácnejšiu tekutinu – krv s inými ľuďmi a tak zachraňujú ich životy a zdravie. Žiaľ dnes málo mladých ľudí si uvedomuje, aké je potrebné nájsť v sebe odvahu a ochotu ísť darovať krv. Našou  osvetou a činnosťou chceme toto zmeniť, aby sa zvýšil záujem o darcovstvo krvi a čoraz viacej mladých ľudí sa stalo darcami krvi.

Našou kampaňou s dobrovoľníkmi Karolom a Simonkou sme boli v nedeľu osláviť tento deň s darcami krvi v odberovom centre v Ružinove.

Napísala: K. Lizáková

Slovenský Červený kríž oceňuje darcov krvi plaketami prof. MUDr. J. Janského: bronzová, strieborná, zlatá a diamantová a medailou prof. MUDr.Jána Kňazovického.

Zdroj: internet