Svetový deň dobrovoľných darcov krvi

Dňa 14.6. si každoročne pripomíname Svetový deň dobrovoľných darcov krvi, ktorí sú ochotní darovať krv bez finančnej náhrady alebo akejkoľvek inej výhody. V tento významný deň si pripomíname narodenia vedca a lekára Karla Landsteinera, ten v roku 1901 objavil štyri krvné skupiny. Za svoj vedecký objav dostal 11. decembra 1930 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu. Landsteiner sa spolupodieľal sa aj na objavení Rh faktora (Rh+, Rh-) s P. Levine a A. S. Wienerom, ktorý bol predostretý verejnosti v roku 1940.

Pri tejto príležitosti Vás vyzývame na darovanie krvi od 13.-19. júna 2022, kedy Vás odmeníme pekným darčekom s logom nášho občianskeho združenia Hematit.

Darček získate  zaslaním  potvrdenia o darovaní krvi, ktoré vám vystaví príslušné pracovisko, kde ste darovali krv, na mailovú adresu: ozhematit@ozhemati.sk.

Zdroj: https://primar.sme.sk/c/4116934/karl-landsteiner.html