Vyhrali sme v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Ďakujeme!

Odovzdanie symbolického šeku na 1.300 Eur, ktorý sme vyhrali v bratislavskom kraji podporou verejnosti v programe „ Vy rozhodujete, my pomáhame. Dňa 30.6.2016 odovzdala pani Štefánia Kadyľaková za vedenie obchodu Tesco symbolický šek nášmu OZ Hematit v zastúpení predsedu pani Kristíny Lizákovej. Podporovatelia projektu: “ Nadácia Tesco a Nadácia Pontis.


Projekt 2016: „Darcovstvo krvi a zdravý životný štýl“ je zameraný na mladých ľudí a komunity vo svojom okolí. Darca krvi pravidelným darovaním krvi podporuje svoje zdravie, pomáha iným a zároveň buduje zdravý životný štandard: nemá riziková správanie voči sebe a okoliu, šíri osvetu v komunite o darovaní krvi, má podporu v okolí. Informovaním a podporou mladých ľudí chceme získať viacej nových darcov krvi, a zároveň podporovať, aby mali zdravý životný štýl.