Vyhodnotenie činnosti za rok 2017

Rok 2017 bol veľmi úspešný a pracovne rôznorodý, a preto mi ho dovoľte stručne zhrnúť. Spolu s členmi OZ Hematit sme uskutočnili 5 kampaní v elektronických mediach a to Novoročnú kvapku krvi, kampaň na darovanie 2% z daní, Veľkonočnú kvapku krvi, Prázdninovú kvapku krvi a Adventnú kvapku krvi. Získali sme nový grantový projekt Nadácie Volkswagen Slovakia „Prečo byť darcom krvi“vďaka ktorému sme mohli uskutočniť náročnejšie prezentácia a vytvoriť nové plagáty pre verejnosť.Mali sme 6 prezentácii vo verejnosti: Ezoexpo dva dni,Urban Art fest,Dobrý trh na Panenskej, NC Eurovea v spolupráci so Spolkom medikov pre SZU,Dobrovoľnícky trh,HM Tesco Zlaté Piesky. Prednášky pre študentov 2 krát v Klub Sokrates pri STU a Spolok medikov pri SZU. Pre verejnosť sa prednášky neosvedčili pre malý alebo nijaký záujem, boli dve akcie.V auguste nám uverejnili článok v regionálnych novinách Život v Sládkovičove.Spolupracovali sme s dvomi dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhali s administráciou.Spolupracovali sme s novou externou grafičkou na tvorbe a dizajne plagátov na nový projekt.

Ďakujem všetkým členom za spoluprácu.

Kristína Lizáková

Predseda a štatutár OZ Hematit