Výzvy na darovanie krvi v elektronických mediach.

V elektronických médiach bývajú výzvy na darovanie krvi pre konkrétneho pacienta v nemocnici.Šírením tejto správy môžeme pomôcť pacientovi, ktorý je v kritickom stave. Moje skúsenosti sú také, že rodina hlavne malého pacienta často o tejto aktivite niekoho ani nevie, lebo má iné starosti a nevedia o tejto výzve ani odberové centrá krvi.

Prosím vás, ak chcete pomôcť, konzultujte to s rodinou a príbuznými pacienta, ďalej odberovými centrami krvi.

Ak darujete krv na konkrétneho pacienta, kde treba uviesť pri evidovaní v odberovom centre:

meno, priezvisko,nemocnicu a oddelenie kde leží pacient, po darovaní krvi darca  dostane potvrdenie, ktoré treba doručiť na oddelenie, alebo odovzdať tomu, kto vás oslovil, aby ste darovali krv na konkrétneho pacienta.

napr. darovali ste krv v Prešove, ale príbuzný leží v nemocnici v  Bratislave, môžete toto potvrdenie poslať poštou alebo oskenovať a poslať na oddelenie.

Veľmi pekná bola aktivita spolužiakov pacienta, ktorí na odberovom centre krvi zriadili schránku, kde darcovia krvi a personál dávali toto potvrdenie a študenti tieto potvrdenia odniesli do nemocnice na oddelenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí darujú krv, ale aj tím, ktorí sa snažia šíriť darcovstvo krvi !