Darujte 2% z daní

Pomôžte zachrániť životy osvetou o darovaní krvi!

OZ Hematit robí osvetu darovania krvi vo verejnosti. Aktívne prispievame osvetou k tejto téme už niekoľko rokov. Preto vás prosíme o podporu našej činnosti darovaním 2% z vašich daní. Darcov krvi je čoraz menej a mnohí ľudia nevedia o tom, prečo by mali darovať krv, komu pomáhajú a čo majú robiť, ak chcú darovať krv. Práve naša činnosť im pomáha vzbudiť záujem a zorientovať sa v darcovstve krvi.

Ako využijeme vaše peniaze?

Vaše peniaze budú využité na tvorbu nových letákov, plagátov, poplatky za kampane na sociálnych sieťach, tvorbu nový reklamných činností, zlepšenie komunikačných aktivít,  úhradu poplatkov na chod činnosti OZ Hematit: platby za web stránku, platby za bankové služby, registráciu pri 2% z daní, účtovnícke služby, podporu dobrovoľníkov.

Ako môžem darovať 2% z daní?

2% z daní  môžete darovať prostredníctvom vyplneného  tlačiva VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, zamestnanci aj s potvrdeným tlačivom o príjme zo mzdovej učtárni vášho zamestnanca. Obe tlačivá treba do 31.3.2018 doručiť do podateľne na Daňovom úrade – osobne na Radlinského ul. v Bratislave, ako je zastávka MHD. Ďalej poštou v mieste trvalého pobytu na Daňový úrad.

Ak by ste sa rozhodli viacerí darovať pre naše OZ Hematit, prídeme si pre tlačivá osobne k vám.

Právnické osoby a ľudia, ktorý si osobitne podávajú daňové priznania majú v tlačivách na to odstavec, komu chcú poukázať 2% z daní.